Dansk Folkeparti i kort snor

Af Karsten Christensen

Forliget om Finansloven binder DF og har tvunget partiet til at stemme imod sit eget forslag.

Selv om Dansk Folkeparti i den seneste tid har sprællet lidt og deltaget i et par flertal uden om regeringen, bliver partiet stadig holdt i kort snor. Bare udsigten til en offentlig merudgift på en enkelt million kroner gør, at partiet falder til føje.

Det har vist sig i forbindelse med forslagene fra regeringen om, at nærtstående til handicappede eller syge i seks måneder kan få fri fra deres eget arbejde og blive ansat af kommunen for at passe den syge eller handicappede slægtning.

Dansk Folkeparti stillede før 2. behandlingen et ændringsforslag, så perioden kunne deles op i to gange tre måneder. Men kort før 2. behandling fik partiets ordfører, Pia Kristensen, kolde fødder, og hun fik forhandlingen udsat i en uge.

Årsagen kundgjorde hun, da 2. behandlingen blev genoptaget:
»Forslaget skønnes at medføre offentlige merudgifter på en million kroner til administrative opgaver. Det vil sige, hvis vi siger ja til det, så bryder vi forliget med hensyn til de indgåede finanslovaftaler,« sagde Pia Kristensen og trak ændringsforslaget.

Kristeligt Folkeparti fastholdt imidlertid ændringsforslaget og tvang dermed Dansk Folkeparti til at stemme imod sit eget forslag.

Inden 3. behandlingen i onsdags fremsatte SF så et tilsvarende
ændringsforslag, som ville træde i kraft på et senere tidspunkt og dermed ikke medførte udgifter i 2002 - det år, hvor finanslovaftalen mellem Dansk Folkeparti og regeringen gælder.

Således var vejen banet for, at Dansk Folkeparti kunne tilslutte sig de øvrige oppositionspartier og bringe regeringen i mindretal.

Men regeringspartierne valgte at afbryde 3. behandlingen af forslaget for selv at fremsætte det forslag, som de en uge tidligere tvang Dansk Folkeparti til at stemme imod.

Det ærgrede Pia Kristensen en smule, at regeringen på den måde ville tage æren for Dansk Folkepartis forslag. Men hun fandt trøst i, at formålet var nået.