Danmark vinder milliarder på udvidelsen

Af | @GitteRedder

Ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd punkterer myten om, at EU-udvidelsen bliver dyr for Danmark. Tværtimod kommer Danmark på længere sigt til at tjene op mod 40 milliarder kroner ved indvandring af østeuropæisk arbejdskraft.

Udvidelsen af EU med 10 øst- og centraleuropæiske lande gør Danmark rigere de næste mange år. Allerede omkring år 2005 vil Danmark have en samlet gevinst på cirka 5,6 milliarder kroner, lyder vurderingen fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE). Omkring år 2010 vil gevinsten være knap 10 milliarder kroner. Ifølge beregningerne fra AE er der ikke bare på kort sigt en milliardgevinst at hente ved udvidelsen. Også på lang sigt vil udvidelsen af EU betyde, at det danske bruttonationalprodukt vokser med mellem 19 og 44 milliarder kroner.

De økonomiske konsekvenser for Danmark af udvidelsen har længe været et offentligt stridsemne, og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har derfor gennemgået effekterne af udvidelsen på baggrund af tre store analyser, der har anvendt forskellige økonomiske modeller og forudsætninger.

Den øgede handel som følge af fjernelse af told, udvidelsen af det indre marked og øget vækst i Østeuropa er et pænt plus for Danmark, som så til gengæld må punge ud med større tilskud til EU-budgetter og finansieringen af udvidelsen. Men på bundlinjen vil udvidelsen stadig være i Danmarks favør, konkluderer Erhvervsrådet.

Vinder på arbejdskraft

Den største velstandsmæssige gevinst på længere sigt kommer fra indvandringen af arbejdskraft.  Det øgede arbejdsudbud vil umiddelbart øge vækst og produktion. De økonomiske beregninger antager, at østeuropæerne indgår på arbejdsmarkedet på lige fod med danskerne. Da udvidelsen kun medfører fri bevægelighed af arbejdskraft, er det rimeligt at antage, at en stor del af indvandrerne er i arbejde.

Kommer der 12.200 østeuropæiske arbejdstagere til Danmark i år 2005, vil vores bruttonationalprodukt vokse med knap tre milliarder kroner, viser beregningerne. Og på lang sigt vurderer den ene økonomiske analyse, som ligger til grund for AE’s beregninger, at indvandringen af arbejdskraft fra de nye EU-lande vil give danskerne en velstandsstigning på 1,3 procent af Bruttonationalproduktet. Den anden analyse brugt i beregningerne mener, at de nye arbejdstagere vil bidrage med en stigning på 3,2 procent ud i fremtiden. Det svarer til godt og vel 40 milliarder nutidskroner.

LO’s cheføkonom Jan Kæraa Rasmussen vurderer i lighed med AE, at de økonomiske effekter af udvidelsen af det indre marked er små, men til gunst for Danmark. 

»Men Danmark kan høste store økonomiske fordele af øst-udvidelsen, hvis vi er parate til at tage imod de lønmodtagere fra nærområderne i Østersø-regionen, som er villige til at benytte sig af muligheden for vandring af arbejdskraft. Hvis vores arbejdsmarked får fat i de nye arbejdstagere, er der store gevinster. Ellers vil arbejdstagerne rejse andre steder hen for at få job, og vi vil gå glip af en velstandsstigning,« fastslår Jan Kæraa Rasmussen. 

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd understreger også, at udvidelsen vil presse danske virksomheder og brancher. Så selv om velstandseffekten tegner til at blive positiv, kommer gevinsten ikke af sig selv, men kræver tilpasninger i den danske erhvervsstruktur og af det danske arbejdsmarked. Derfor kræver udvidelsen investeringer fra dansk side i form af opkvalificering og omskoling samt en fremsynet erhvervspolitik, lyder anbefalingen fra Erhvervsrådet.