UDELUKKELSESMETODE

Danmark lukker udenlandske virksomheder ude

Af

95 procent af alle EU-udbud herhjemme bliver vundet af en dansk virksomhed. Det giver højere priser, og særligt byggeriet er præget af dårlig konkurrence, mener Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Byggeriet er en af de brancher, hvor danske virksomheder møder mindst konkurrence fra udlandet.

Byggeriet er en af de brancher, hvor danske virksomheder møder mindst konkurrence fra udlandet.

Foto: Thomas Borberg/Polfoto

Når stat, kommuner og regioner sender opgaver for milliarder af kroner i udbud, vinder danske virksomheder som hovedregel ordren. 95 procent af alle danske EU-udbud bliver vundet af en virksomhed med dansk adresse. Det viser Ugebrevet A4's analyse af 1.128 danske udbud i EU's udbudsdatabase TED fra juli 2013 til juli 2014.

Få udenlandske firmaer får ordrer i Danmark95 procent af alle udbud i Danmark bliver vundet af en virksomhed med dansk adresse.
Kilde: Ugebrevet A4. Gennemgang af 50.696 virksomheder i EU´s udbudsdatabase TED, der har vundet udbud fra juli 2013 til juli 2014. Undersøgelsen tager udgangspunkt i de adresser, som de vindende virksomheder opgiver i udbudsmaterialet.

Køb dansk er dog ikke kun en fordel, advarer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

»Konsekvensen af kun at have danske tilbud kan være, at man betaler en lidt højere pris. Tommelfingerreglen siger, at jo flere tilbud man får, des lavere bliver prisen,« siger kontorchef Kenneth Skov Jensen.

Klik her for at læse artiklen: Virksomheder gider ikke byde på offentlige millionkontrakter

Han forklarer, at bestemte brancher i Danmark er præget af forholdsvis få virksomheder. Her er risikoen for at betale overpris større, hvis der ikke kommer udenlandske bud, når det offentlige udbyder opgaver.

Udlandet overser lille Danmark

Når kun 56 udbud i Danmark i løbet af et år blev vundet af virksomheder med adresse i udlandet, skyldes det også, at udenlandske virksomheder ofte slet ikke byder, fortæller Grith Ølykke, ekspert i udbudsret på CBS.

Sproget kan være en barriere. Hvis al kommunikation foregår på dansk, begrænser det udlændinge fra at byde. Grith Ølykke, ekspert i udbudsret, CBS

»Det handler ikke om, at det offentlige ikke vil give opgaver til udenlandske virksomheder. Det handler om, hvem der byder ind. Sproget kan være en barriere. Hvis al kommunikation foregår på dansk, begrænser det udlændinge fra at byde,« mener hun.

Det er heller ikke altid attraktivt for udenlandske virksomheder at byde i Danmark, fordi markedet er for lille og opgaverne for små, mener Grith Ølykke.

Vil udenlandske virksomheder gøre forretning i Danmark, etablerer de ofte en underafdeling i landet, oplyser hun. Tager man udenlandske datterselskaber med, bliver omkring hvert syvende udbud herhjemme vundet af en virksomhed med udenlandsk ejer, viser en opgørelse for EU-kommisionen fra 2011.

Klik her for at se opgørelsen: Cross-border Procurement Above EU Thresholds

Dansk adresse er nødvendig

Rikke Thorlund Haahr er chef for Udbudsportalen, som Kommunernes Landsforening og Erhvervsstyrelsen driver. Hun mener, det er helt naturligt, at langt de fleste virksomheder, der vinder offentlige ordrer herhjemme, er danske.

Det offentlige vælger den leverandør, der bedst kan fuldføre opgaven uden at skele til nationalitet. Rikke Thorlund Haahr, chef, Udbudsportalen

Når det drejer sig om tjenesteydelser som rengøring, pleje eller gartnerarbejde, er det nemmere at levere, når man er bosat i Danmark.

»Nogle opgaver kræver lokal tilstedeværelse. Man kan ikke drive et plejecenter uden at være etableret i landet. Det offentlige vælger den leverandør, der bedst kan fuldføre opgaven uden at skele til nationalitet. Man er heller ikke interesseret i at vælge en spiller, der ikke kan løfte opgaven,« fastslår hun.

Mur omkring byggeriet

Byggeriet er en af de brancher, hvor der er meget lidt konkurrence fra udlandet. Sidste år viste en rapport, Deloitte havde udarbejdet for Energistyrelsen, at ’udenlandske virksomheder kun i begrænset omfang opererer på det danske marked’. Byggeriet i Danmark blev beskrevet som langt mindre internationalt orienteret end i Tyskland, Holland og Sverige.

Det er dyrt at tilpasse sig de danske byggetraditioner og handelsformer. Jacob Schaumburg-Müller, kontorchef, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er bekymret for, om byggebranchen er for lukket.

»Danske byggetraditioner er anderledes end i udlandet. Der er en lang række branchestandarder, som gør det besværligt at byde for udenlandske virksomheder. Det er dyrt at tilpasse sig de danske byggetraditioner og handelsformer,« siger kontorchef Jacob Schaumburg-Müller. Han argumenterer også for, at ’standarder ikke bør være unødigt begrænsende’.

Dansk Byggeri peger på, at der skal store ordrer til, før udenlandske virksomheder vælger at byde i Danmark.

»Bygge- og anlægssektoren er ofte rettet mod hjemmemarkedet. Det er dyrt at flytte materialer rundt. Hvis udenlandske virksomheder finder det danske marked interessant, vil de ofte etablere sig i Danmark,« siger han.

Udenlandske firmaer gider kun store ordrer
Kilde: Analyse af SMV’ers deltagelse i offentlige udbud. Epinion for Konkurrence og Forbrugerstyrelsen 2013. Gennemgang af udbud fra udbud.dk for maj måned 2012.

3F hilser konkurrence for udenlandske virksomheder velkommen, men kun så længe, man konkurrerer på samme løn- og overenskomstvilkår.

»Ingen har lyst til at invitere udenlandske virksomheder, der snyder med løn, feriepenge og pension for at være konkurrencedygtige. Udgangspunktet må være, at alle betaler den løn, som gælder i den egn, hvor arbejdet udføres. Hvis man er snu og interesserer sig for spildtid og spild af materialer, kan man sagtens drive effektivt byggeri inden for den ramme,« mener Kim Lind Larsen, gruppeformand for Byggegruppen 3F.

Konkurrence med omtanke

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anbefaler, at det offentlige ved større udbud skriver udbudsmaterialet på engelsk og tydeligt fortæller, hvilke opgaver der muligvis kunne vente i fremtiden. Det ville øge udenlandske virksomheders lyst til at byde på opgaver i Danmark og etablere sig.

Dansk Folkeparti er dog skeptisk over for øget udenlandsk konkurrence. I stedet mener partiet, at grænsen for, hvornår offentlige opgaver skal sendes i EU-udbud, burde forhøjes fra 500.000 til fem millioner kroner.

»Danske myndigheder bruger mange ressourcer på at udarbejde papir på forskellige sprog. Men det er ikke efterspurgt, og det er ganske få gange, udenlandske virksomheder byder på opgaverne,« siger erhvervsordfører Hans Kristian Skibby (DF).

Jeg ville ikke have noget imod, at udenlandske virksomheder fik lettere ved at byde i Danmark. Kim Andersen (V), erhvervsordfører

Socialdemokraterne og Venstre kunne godt forestille sig øget konkurrence fra udlandet.

»Det ville være godt. Jeg ville ikke have noget imod, at udenlandske virksomheder fik lettere ved at byde i Danmark,« mener Venstres erhvervsordfører, Kim Andersen.

Enhedslisten tror dog ikke på, at øget brug af udenlandske virksomheder vil være en fordel.

»Det er helt naturligt, at det offentlige ofte vælger danske virksomheder, de kender, og som har et godt arbejdsmiljø. Det kan være slemt i udenlandske virksomheder,« siger arbejdsmarkedsordfører Jørgen Arbo Bæhr (EL).