Danmark kan ikke leve af at blive dummere

Af John Højlund, Næstformand for Dansk Metal

Hvis ord står til troende: Statsministerens erklæring om at styrke erhvervsuddannelserne eller finansministeriets ønsker om at skære dem ned med en milliard?

Danmark kan ikke leve af at blive dummere. Derfor var det ganske opløftende at høre statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) sige, at skolerne og de muligheder, vi giver de unge, skal styrkes. Det gælder også erhvervsuddannelserne.

Finansloven for 2002 siger ellers noget ganske andet. Finansloven rummer en række fremskrivninger fra 2002 til 2005. Dansk Metal har analyseret fremskrivningerne og regnet på, hvad de vil betyde i praksis. Resultatet er nedslående. Ifølge fremskrivningerne i finansloven vil VK-regeringen skære erhvervsuddannelsesområdet ned med en milliard kroner frem til 2005.

En sådan nedskæring er det ganske enkelt ikke muligt at gennemføre alene ved effektiviseringer og strukturomlægninger. Der må skrappere midler til, hvis sparemålet på en milliard skal nås – som for eksempel:

  • Skoler skal lukkes og eleverne stuves sammen i større klasser
  • Der indføres lærerfri undervisning, hvor eleverne underviser sig selv, og så sparer man løn til lærere
  • Skolerne må holde op med at købe undervisningsudstyr, og så vil de hurtigt udvikle sig til at være umoderne og ude af trit med tiden.

Alle tre spareveje vil være ødelæggende for erhvervsuddannelserne, som jo er basis for, at Danmark er et af verdens rigeste lande.

Nu er spørgsmålet: Hvis ord står til troende? Statsministerens hensigt eller finansministeriets fremskrivninger i finansloven for 2002? Det ser vi, når finanslovforslaget i offentliggøres i morgen. Vi håber det første og frygter det sidste.

23TegningFinansloven for 2002 placerede en bombe under erhvervsuddannelserne i Danmark. Vi håber, at statsministerens ord om at styrke også erhvervsuddannelserne betyder, at regeringschefen har indset, at det vil være ødelæggende for beskæftigelse og velfærd i Danmark, hvis man ikke får demonteret den bombe. Erhvervsuddannelserne skal kvalificere en stor del af de unge til at tage kampen op og sikre, at Danmark kan klare sig i den globale konkurrence. Uddannelserne bygger på en vekslen mellem teori og praksis. De unge skal lære og hele tiden leve op til nye krav. Det sker ved, at de indøver de praktiske færdigheder på virksomheden suppleret med den teoretiske indlæring på skolen. De danske erhvervsuddannelser er verdensberømte.

Men de kan blive endnu bedre. Derfor holder Dansk Metal og Dansk Industri en konference 9. september, hvor DI og Metal i fællesskab vil forelægge regeringen vore ønsker til en forbedring af erhvervsuddannelserne.