Dårligt image plager tekniske skoler

Af Dorthe Kragh

Mens unge opfatter tekniske skoler som et sted for elever, der ikke lægger vægt på selve uddannelsen, anser virksomhederne skolerne som rekrutteringsbureau, viser undersøgelse, som konkluderer, at skolerne må træde i karakter.

De tekniske skoler er ramt af dårligt omdømme og lave forventninger. Det viser en undersøgelse af de tekniske skolers rolle i Danmark, som Foreningen af Skoleledere har fået foretaget.

Folkeskoleelever i afgangsklasserne vurderer samlet set de tekniske skoler som et rigtigt godt tilbud til dem, der er interesseret i at få et bestemt arbejde og komme ud på en arbejdsplads.

Men skolerne opfattes ikke som et sted for de elever, der lægger vægt på selve uddannelsen, skriver medlemsbladet for Dansk Teknisk Lærerforbund og Lærersammenslutningen ved Arbejdsmarkedsuddannelserne.

Undersøgelsen viser også, at praktikvirksomhederne har et ligegyldigt forhold til de tekniske skoler. De har en tendens til at reducere skolernes indsats til at være et rekrutteringsbureau. Virksomhederne er ikke utilfredse, men regner ikke rigtigt skolernes indsats for noget. De har lave forventninger og bliver derfor ikke skuffede. Derfor investerer mange virksomheder også meget lidt energi i relationen til de tekniske skoler.

»At virksomhederne er så ligegyldige, er det, der har overrasket mig mest i undersøgelsen. De er bærere af skrøner om de tekniske skoler. Det er meget bekymrende for skolerne og for hele samfundet,« siger Benny Hestbech, direktør for Teknisk Skole Ishøj, og formand for markedsføringsudvalget i Foreningen af Skoleledere.

Han mener, at der ligger en stor opgave for skolerne i at skabe bedre kontakt til virksomhederne, ligesom lærerne på de tekniske skoler skal insistere på samarbejde.

Samtidig anbefaler Advice Analyse, der står bag undersøgelsen, at de tekniske skoler træder i karakter som erhvervsuddannelse. Skolerne skal være sig selv bekendt og ikke prøve på at være alt for alle. Derfor skal de også stoppe forsøgene på at kapre potentielle gymnasieelever.

Skolerne skal være bevidste om, at ikke alle unge sigter mod den officielle top. En stor del af dem er faktisk optagede af at definere deres egne mål som modvægt til det, »alle gør«. Og her har de tekniske skoler et stort potentiale.

»Flere skoler giver sig selv fancy navne, som slører, at de er tekniske skoler. Men i folkemunde er vi tekniske skoler. Vi uddanner folk til håndværk og industri, og det er der brug for. Vi skal stå ved, at vi løser en uddannelsesopgave for dem, der ikke vil have de lange og teoretiske uddannelser,« siger Benny Hestbech.