Dårlige erfaringer med kapitalfonde

Af | @IHoumark

Tillidsrepræsentanter i virksomheder kontrolleret af kapitalfonde tegner et dystert billede af deres ejere. De får flere ansatte end normalt til at sige op, forringer arbejdsforholdene og tænker kortsigtet. Det viser en unik undersøgelse af kapitalfondenes virke i Danmark

K FOR KOLD Der er lukket for varmen i mange af de 258 danske virksomheder, hvor kapitalfonde har magten. Finansfolkene fra kapitalfondene er mere optaget af at tjene penge end af medarbejdernes trivsel.

Det indtryk har en hel del af tillidsrepræsentanterne i den første, danske undersøgelse nogensinde af den indflydelse, som kapitalfonde har på lønmodtagere. Aalund Business Research har for Ugebrevet A4 interviewet 49 tillidsrepræsentanter fra kapitalfondsejede virksomheder– hvoraf 44 var ansat i virksomheden før ejerskiftet.

Meget tyder på, at en del ansatte ikke bryder sig om at være i de virksomheder, kapitalfondene kontrollerer. Ifølge A4’s undersøgelse vurderer 23 ud af 44 tillidsrepræsentanter således, at flere af deres kolleger kvitter jobbet efter ejerskiftet end før. Kun én ud af de 44 mener, at færre siger op.

I telekoncernen TDC, som blev købt af kapitalfonde for to år siden, kender man alt for godt til opsigelser. Det oplyser Steen Jacobsen, som er næstformand for hovedsamarbejdsudvalget i koncernen og formand for Dansk Metal Teleafdeling Fyn.

»Jeg har været i TDC i omkring 30 år, og før i tiden var det her en virksomhed, hvor medarbejderstaben var meget stabil. Men i de senere år er mange flere begyndt at sig op. De synes simpelthen ikke, det er sjovt at være i TDC mere, for de oplever større arbejdspres og ringere arbejdsmiljø,« siger Steen Jacobsen.

De mange opsigelser i virksomheder kontrolleret af kapitalfonde er en naturlig følge af ejernes indstilling. Det mener arbejdspsykolog og lektor ved Aalborg Universitet Einar B. Baldursson.

»Kapitalfonde har et ensidigt og ofte kynisk fokus på at tjene penge. Den kynisme forplanter sig hele vejen ned gennem virksomheden, så den enkelte medarbejder også bliver mere optaget af sig selv og sin egen løn. Hvorfor være loyal over for virksomheden og kollegerne, hvis man alligevel kun er der for pengenes skyld? Derfor er det nemt for medarbejderne at gå fra virksomheden, hvis de kan tjene flere penge andre steder eller ikke bryder sig om arbejdsmiljøet,« siger Einar B. Baldursson.

Der kan være mange andre forklaringer på de mange opsigelser. Det mener arbejdsmarkedsforsker og lektor ved Københavns Universitet Steen E. Navrbjerg, som har forsket i virksomhedsovertagelser.

»Nogle siger måske op, fordi de oplever, at nye ejere har en lidt koldere holdning til medarbejderne. Eksempelvis at den nye ledelse insisterer på, at folk skal fyres efter 120 dages sygefravær i modsætning til, da virksomheden var familieejet, og ledelsen måske tog mere hensyn til den enkeltes forhold,« siger Steen E. Navrbjerg.

Værre arbejdsforhold

19 ud af 49 medarbejderrepræsentanter – svarende til to ud af fem – mener, at kapitalfonde gør arbejdsforholdene værre. Det kan Chris Kristiansen tale med om. Han er fællestillidsrepræsentant og medarbejdervalgt medlem af bestyrelsen i ISS Facility Services, der sammen med resten af servicekoncernen ISS blev opkøbt i 2005 af to kapitalfonde.

»Der skal leveres penge til kapitalfondene, så der må ikke være nogen spildtid, og folk hele vejen rundt i virksomheden føler, at de skal løbe stærkere og stærkere. Samtidig er der en dominoeffekt i organisationen på den måde, at der fra ledelsen og nedad er udstedt påbud om nøje at overholde budgetterne. Det gør for eksempel, at det for de ansatte er blevet sværere at få bevilget rengøringsrekvisitter og arbejdsbeklædning,« siger Chris Kristiansen.

Flere forskere peger på, at finansmændene fra kapitalfondene i høj grad går efter at øge produktiviteten i de virksomheder, som de overtager. Og de har ikke så mange følelser i klemme over for hverken medarbejdere eller traditioner i virksomheden. Arbejdsmarkedsforsker og professor ved Handelshøjskolen Aarhus Universitet Niels Westergaard-Nielsen siger:

»Det er karakteristisk for kapitalfondene, at de går ind i de virksomheder, hvor de ser en mulighed for at tjene en pose penge ved professionelt at ændre på en række forhold. De er nok generelt nogle mere skrappe ejere end eksempelvis de familier, der kerer sig meget om medarbejdernes velfærd.«

Kapitalfonde, som A4 har været i kontakt med, afviser, at de generelt forværrer arbejdsforholdene. De læser statistikken på en anden måde. Christian Frigast, der er administrerende direktør for Danmarks største kapitalfond Axcel, siger:

»Når tre ud af fem tillidsrepræsentanter mener, at arbejdsforholdene er uændrede eller endda forbedrede, så mener jeg, at det er en ret god statistik for kapitalfondene. Nogle tillidsfolks oplevelse af dårligere arbejdsforhold kan være præget af, at når en kapitalfond overtager en virksomhed, så sker der ofte en række markante ændringer, som måske gør ondt på medarbejderne på kort sigt, men så sikrer virksomhedens overlevelse og udvikling på langt sigt.«

Peter Korsholm, som er partner i EQT – der blandt andet ejer aktiemajoriteten i ISS-koncernen og tøjvirksomheden BTX – siger:

»Vi er som ejerform katalysator for forandringsprocesser, og det er nu en gang sådan, at mange oplever forandringer som stressende.«

Resultatpres aftager

De fleste kapitalfonde regner med, at når de køber en virksomhed, så skal de kun eje den nogle få år. På den baggrund bliver de ofte beskyldt for kun at gå efter hurtige gevinster og spare på langsigtede investeringer som forskning og udvikling af medarbejdernes kompetencer. En af kritikerne af fondene er tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen (S), der netop har skrevet en bog om kapitalfonde. Han siger:

»Virksomheder som Novo, Grundfos og Danfoss var aldrig blevet til det, de er i dag, hvis de havde været ejet af kapitalfonde. For fondene ville ikke have haft den fornødne tålmodighed til at få udviklet produkterne.«

Ifølge A4’s undersøgelse mener 30 af 49 tillidsrepræsentanter, at kapitalfondene tænker kortsigtet, mens 19 af de 49 mener, at fondene har fjernlyset på. En af de sidstnævnte er Anette Pedersen, som er medarbejderrepræsentant i samarbejdsudvalget og medlem af bestyrelsen hos Kompan. Den kendte producent af legeredskaber blev opkøbt af Nordic Capital i 2005.

»Der bliver tænkt mere langsigtet nu end tidligere, fordi vi ikke, som da Kompan var børsnoteret, skal præstere resultater hvert kvartal, men i stedet kun skal vise synlige resultater en gang om året,« siger Anette Pedersen.

I flere år har det heddet sig, at kapitalfonde er særdeles tilknappede virksomheder, der nødigt lader offentligheden kigge sig i kortene. Men tillidsrepræsentanterne har en anden oplevelse. Faktisk siger 18 ud af 44, at ejerskiftet har betydet bedre information om større ændringer, mens kun 6 ud af de 44 har oplevelsen af at blive dårligere informeret. Steen Jacobsen fra TDC siger:

»Vi har fået en helt ny ledelse, som faktisk er meget åben om, hvad den vil med TDC. Vi bliver ret godt informeret, også selv om vi som medarbejdere er uenige i nogle af metoderne og beslutningerne.«