Cepos får et modstykke

Af Iver Houmark Andersen

En ny tænketank med rod i centrum-venstrefløjen vil udfordre både den liberalistiske tænketank Cepos og sit eget bagland. Bag tænketanken står et hold af unge kræfter samt erfarne og kendte meningsdannere.

NYBRUD Med en halv million kroner i ryggen vil en gruppe engagerede mennesker nu forsøge at få en tænketank op at flyve. Nyskabelsen hedder Cevea – en forkortelse af Centrum-Venstre Akademiet. Stifterne ønsker at sætte fut i den henslumrende debat på venstrefløjen og være et modstykke til den individualisme, som tænketanken Cepos og de borgerlige partier hylder.

Direktøren for den nye idébank er 26-årige Jens Jonatan Steen. Sin alder til trods har han allerede et imponerende curriculum vitæ: han er cand.scient.adm. fra Roskilde Universitetscenter, chefredaktør på og initiativtager til centrum-venstre tidsskriftet Vision samt tidligere ansat hos Socialdemokraterne på Christiansborg og i Europa-Parlamentet. Og han har noget af æren for, at Socialdemokraterne efter et meget langt tilløb på sin nylige kongres fremlagde sit ideologiske projekt: Trivselssamfundet.

Jens Jonatan Steen og de øvrige unge i Ceveas sekretariat af frivillige får god brug for al deres viden og energi, for sporene skræmmer. For fire år siden prøvede blandt andre Helle Thorning-Schmidt, før hun blev formand for Socialdemokraterne, at etablere tænketanken Progressivt Centrum, men det lykkedes aldrig at skaffe sponsorer. Siden har andre halv- og helrøde ildsjæle luftet tanken, uden at det er blevet til noget. Jens Jonatan Steen er godt klar over, at Cevea kommer til at kæmpe for sin eksistens:

»Der er risiko for, at vi kommer til at drukne i noget internt skudder-mudder, fordi nogle anser os for at ligge for langt til højre eller for langt til venstre. Det bliver en af vores største udfordringer at styre uden om de sædvanlige konflikter, der traditionelt hindrer nye projekter på venstrefløjen. Der er brug for et samlende initiativ,« siger Jens Jonatan Steen.

Han og de andre folk bag Cevea har fået rejst omkring en halv million kroner til projektet. Især fagbevægelsen har spyttet i kassen. Eksempelvis HK, 3F, Dansk Metal, Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet (NNF) og LO Odense. Med lanceringen håber Cevea-folkene, at både enkeltpersoner, fonde, virksomheder og andre vil yde bidrag.

»I modsætning til Cepos, der blev etableret i 2005, begynder vi ikke med en stor kapital i ryggen. Vi håber og tror på, at når vi har vist vores værd i løbet af det første år, så vil pengene komme. I den forbindelse er det jo opløftende at se, hvor mange små og store bidrag en mand som Barack Obama har været i stand til at rejse,« siger Jens Jonatan Steen.

Han og vicedirektør Peter Westermann – statskundskabsstuderende, 23 år og folketingskandidat for SF – har sikret sig opbakning fra en politisk vidtfavnende vifte af senior-kendisser fra det politiske centrum-venstre: Jytte Hilden og hendes tidligere mand Mogens Lykketoft (S), Holger K. Nielsen (SF), Marianne Jelved (R) og Mimi Jakobsen (CD). For at gøre billedet komplet mangler der kun en eks-toppolitiker fra Enhedslisten. Herom siger Jens Jonatan Steen:

»Vi har ikke aktivt spurgt topfolkene fra Enhedslisten, men vi har masser af gode kontakter til folk derfra. Alle skal naturligvis være velkomne, hvis de kan tilslutte sig vores grundlag. Vi ønsker blot at undgå de reaktionære og neomarxistiske kræfter, som ikke kommer med nye og offensive ideer.«

Fastlåst i angsten for vælgerne

Holdet bag Cevea er ikke spor i tvivl om, at der er behov for netop sådan en tænketank.

»Der mangler i den grad idéudvikling på centrum-venstrefløjen. Der tænkes alt for få nye tanker, og der er ikke en kultur for at formulere nye ideer. Vi skal have vækket centrum-venstrepartierne til live igen og give dem tro på sig selv. Derudover skal der være et modsvar til Cepos og den forkerte retning, de liberale trækker os i,« siger Jens Jonatan Steen.

I de senere år har partierne og politikerne i stigende grad professionaliseret deres virke. Det vil sige, at politikerne fører politik fra dag til dag i kampen om en plads i medierne, og store tanker om reformer bliver først søsat, når meningsmålinger og dermed vælgerne har givet grønt lys. På den baggrund er der grobund for flere tænketanke i Danmark. Det mener tidligere medlem af Folketinget for de radikale, Martin Lidegaard, der selv er formand for og medstifter af den nye, grønne tænketank Concito.

»Danmark er sammenlignet med andre lande bagud i forhold til at have tænketanke, og der er i høj grad brug for nogle, som kan komme med langsigtede og reformistiske ideer. Der er brug for tænketanke, som tør sige noget, der er rigtigt, men som måske ikke umiddelbart er populært i vælgerkorpset,« siger Martin Lidegaard.

En grundpille i Cevea er, at der skal være højt til loftet, men udgangspunktet er altid fællesskabet. Eller som bestyrelsesformand, den tidligere socialdemokratiske kultur- og forskningsminister Jytte Hilden udtrykker det i værdigrundlaget:

»Cevea tror på fællesskaber. Åbne, forpligtende og frisættende. Vi stiller krav til fremtiden; vi vil vise andre måder at tolke samtiden på; vi tror på en kritisk dialog i et demokratisk samfund; vi tror verden kan blive et bedre sted at bo; og vi tolker historien på ny. Liberalisterne hos Cepos mener, at de gode, gamle, frie markedskræfter alene er løsningen på samfundets problemer. Det tror vi ikke.«

I stedet for hele tiden at pege på samfundets problemer vil Cevea ifølge Jens Jonatan Steen lægge sig i selen for at komme med løsningsforslag. Om de så støder socialdemokrater eller SF’ere er underordnet.

For at »puste liv i idealismens flamme«, som det hedder i et præsentationspapir fra Cevea, vil tænketanken virke på tre områder:

  • Udføre analyser og fremlægge dem i medierne.
  • Være et debatforum via tidsskriftet Vision og hjemmesiden www.cevea.dk .
  • Uddanne unge, debatlystne talenter.

Der er allerede nedsat analysegrupper, som skal se på specifikke emner. Her sidder folk med interesse for emnet, og de kan få hjælp af eksperter. I Ceveas bagland er blandt andre professorerne Ove Kaj Pedersen (CBS) og Jesper Jespersen (RUC). En af grupperne handler om »flexploitation« oplyser Jens Jonatan Steen:

»Vi er med god grund stolte af den danske flexicurity-model for arbejdsmarkedet (som kombinerer fleksibilitet og socialt sikkerhedsnet, red.). Men vi må også erkende, at al den fleksibilitet har en bagside. Eksempelvis er det meget muligt, at efterhånden som grænsen mellem arbejds- og privatliv udviskes mere og mere, så vil flere bukke under for stress, som jo næsten er blevet en folkesygdom.«

Idépolitisk motorvej

På debatfronten har folkene bag Cevea allerede gjort sig gældende. Jens Jonatan Steen og Peter Westermann har været med til at banke det intellektuelle tidsskrift Vision op, så det siden debuten i 2005 har fået over 1.000 abonnenter og kan leve videre i Cevea-regi. Ud over Vision håber Cevea-folkene, at tænketankens hjemmeside vil komme til at boble af debat.

»Vi vil gerne skabe en idépolitisk infrastruktur for både analyser og debat. En motorvej, hvor folk selv kan bestemme hastighed og bilstørrelse, men hvor vi sørger for vejen,« siger Jens Jonatan Steen.

En central del af Ceveas virke bliver et uddannelsesforløb for 20-25 unge under overskriften »Progressiv meningsdanner«.

»Vi håber at tiltrække debatlystne talenter fra fagbevægelsen, partiernes ungdomsorganisationer og fritænkere fra universiteterne. De vil over en række undervisningsforløb i deres fritid blive klædt på til at kunne skrive kronikker, eller måske endda inspireret til at forfatte sangtekster eller digte. Det bliver en unik uddannelse for nogle af fremtidens mest prominente meningsdannere,« lover Jens Jonatan Steen.