INTERVIEW

Carsten Jensen: ’Fri os fra nødvendighedens politik’

Af | @IHoumark

Tilliden mellem folket og de folkevalgte er brudt blandt andet med nedladende spindoktori og tale om nødvendighedens politik. Det mener forfatteren Carsten Jensen. Han peger på sagerne om dagpenge og salget af DONG-aktier som eksempler på tillidsbrud mellem befolkningen og Borgen.

»Man kan sige, at politikerne med reformerne af dagpenge og
kontanthjælp har opsagt tillidskontrakten med danskerne,« siger forfatteren og
samfundsrevseren Carsten Jensen. 

»Man kan sige, at politikerne med reformerne af dagpenge og kontanthjælp har opsagt tillidskontrakten med danskerne,« siger forfatteren og samfundsrevseren Carsten Jensen. 

Foto: Martin Lehmann/Polfoto

Der er opstået en kløft af mistillid mellem befolkningen og politikerne på Christiansborg. Faktisk ser mange danskere så negativt på politikerne, at de på længere sigt kan miste troen på demokratiet.

Det vurderer den kendte forfatter og samfundsrevser Carsten Jensen. Ugebrevet A4 har bedt ham kommentere en ny undersøgelse, som viser, at danskernes tillid til politikere nu er helt i bund set over en periode på 30 år.

Klik her for at læse artiklen: Tilliden til politikerne er helt i bund

Når befolkningen i den grad mangler tillid til de folkevalgte, har det ifølge Carsten Jensen en række årsager. Blandt andet at politikerne med deres ivrige brug af spindoktorer selv udviser mistillid til befolkningen.

Der tales hele tiden om nødvendighedens politik, som om demokratiet ikke længere gav os valgmuligheder.

»De nedladende spindoktorier er udtryk for, at politikerne ikke har tillid til vores dømmekraft. Og der tales hele tiden om nødvendighedens politik, som om demokratiet ikke længere gav os valgmuligheder,« siger Carsten Jensen.

Klik her for at læse Carsten Jensens blå bog

Underkender egen magt

Nødvendighedens politik er, når politikere begrunder reformer med, at de er tvingende nødvendige for dansk økonomi og fremtid. Den måde at argumentere på er Carsten Jensen inderligt imod, og den er med til at skabe mistillid, forklarer han:

»Når partierne på yderfløjene, Dansk Folkeparti og Enhedslisten, har så stort vælgertække, hænger det sammen med, at de signalerer, at de vil noget med deres politik. At der rent faktisk er nogle politiske valg at træffe.«

»Det er helt modsat, når for eksempel finansminister Bjarne Corydon taler om ’nødvendighedens politik’. Altså som om demokratiet er suspenderet, og der ikke er nogen valgmuligheder. Det er en politisk kapitulation af rang!«

Politikerne har med reformer af dagpenge og kontanthjælp opsagt tillidskontrakten med danskerne.

Befolkningen vil ifølge Carsten Jensen ikke acceptere politik begrundet med nødvendighed og magtesløshed. Det så man under valget til EU-Parlamentet i maj:

»Når Dansk Folkeparti fik en kæmpe valgsejr ved valget til EU-Parlamentet med 27 procent af stemmerne, var det ikke kun drevet af et intenst had til fremmede. Nej, det handlede i lige så høj grad om, at partiet signalerede valgmuligheder i forhold til EU og ikke den magtesløshed, som de andre partier signalerede.«

Han mener, at politikerne langt fra er ærlige nok om, at stigende international samhandel og samarbejde mindsker danske politikeres handlemuligheder.

»Globaliseringen udhuler den nationale suverænitet, men det tør politikerne ikke tale om,« siger Carsten Jensen.

Regeringen lovede forandringer

Den førte politik har i Carsten Jensens optik selvfølgelig også betydning for størrelsen af den nuværende tillidskrise mellem vælgere og beslutningstagere.

»Den nuværende regering blev valgt på et ønske om forandring, men den har efterladt mange vælgere demoraliseret. De ønskede forandringer er udeblevet, og i stedet har regeringen videreført den tidligere regerings neoliberale politik.«

Under den nuværende regering har tilliden også fået et knæk på grund af stramninger over for ledige, vurderer forfatteren og uddyber:

»Hidtil har vi rost os af i Danmark at være et tillidssamfund. Og hele vores model for arbejdsmarkedet – flexicurity – er et udtryk for tillid: Hvis du bliver arbejdsløs, kan du få offentlig hjælp, for politikerne regner med, at danskerne grundlæggende helst vil i arbejde og ikke lægge på sofaen og dandere den.«

»Men nu har Folketinget ad flere omgange strammet reglerne for de arbejdsløse og dermed sendt et stærkt, symbolsk signal om, at danskerne skal trues eller skræmmes i arbejde.«

»Man kan sige, at politikerne med reformerne af dagpenge og kontanthjælp har opsagt tillidskontrakten med danskerne. Det er virkelig tragisk, at det sker under en socialdemokratisk ledet regering. Det kan ikke undre, at befolkningen reagerer med mistillid og politikerskepsis.«

Borgen er en borg

I samfundsrevserens øjne er afstanden alt, alt for stor mellem vælgerne og de folkevalgte på Christiansborg.

»Det er interessant, at de politiske journalister kalder Christiansborg for Borgen. Jeg tror ikke, at de har tænkt på, at en borg er noget fuldstændigt feudalt. At det er en bygning, som er noget nær umulig at trænge ind i, og at der kun er adgang via en vindebro.«

»Alt det modsatte af en demokratisk institution, som bør være åben for verden og ikke et sted, hvor politikerne kan forskanse sig.«

Politik skal handle om, hvordan vi ønsker at leve i fremtiden og hvilket fællesskab, vi stræber efter.

Åbenhed i politik bør være et mantra, mener Carsten Jensen og siger:

»Hvis politikerne skal genvinde befolkningens tillid, skal der være en anderledes åben debat. Vigtige beslutninger skal ikke træffes bag lukkede døre. Der skal være valgmuligheder, og det skal ikke kun være yderfløjene, der tilbyder dem.«

»Politik skal ikke handle om stil og retorik samt spindoktorers manipulation. Politik skal handle om, hvordan vi ønsker at leve i fremtiden og hvilket fællesskab, vi stræber efter.«

Han kommer med et eksempel på eklatant mangel på åbenhed:

»Vi skal have en grundig debat om, hvad der skal være under politisk kontrol, og hvad man vil overlade til markedskræfterne. Vi skal ikke have en ny sag som med salget af aktier i DONG, hvor man uden at have en grundig folkelig debat forud valgte at afgive suverænitet over en vigtig del af dansk infrastruktur.«

Alt i alt mener Carsten Jensen, at befolkningens skepsis over for politikerne er ’en sund reaktion’. Men hvis tillidskrisen bliver langvarig og dyb, kan den få meget alvorlige følger, advarer Carsten Jensen:

»De høje stemmeprocenter ved valgene viser, at selv om vi er blevet skeptiske over for politikerne, tror vi stadig på de demokratiske institutioner. Spørgsmålet er blot hvor længe.«