Byrødder fyrer op til 38.180 kroner af på udlandsrejser

Af
Research: Kristine Bertelsen
| @IHoumark

Der er stor forskel på, hvor meget byrådsmedlemmer bruger på studieture til udlandet. I nogle kommuner koster turene titusindvis af kroner for hver deltager, mens politikere i andre kommuner slet ikke rejser til udlandet. Det viser en unik kortlægning foretaget af Ugebrevet A4.

N.Y. ELLER LECK? Det blev dyrt, da ni politikere og fire embedsmænd fra Københavns Kommune i 2007 var på studietur. Turen kostede hele 38.180 kroner pr. deltager. Men så kom Beskæftigelses- og Integrationsudvalget plus embedsmænd også til både New York og Toronto i Canada, hvor de fik talt med mange interessante mennesker om integration og beskæftigelse. Og gruppen blev sikkert også rystet godt sammen på The Roosevelt Hotel midt på Manhattan, hvor gæster ifølge hotellets hjemmeside spontant siger »Wauw!« til den overdådige indretning.
Turen står i skærende kontrast til den rejse, Økonomiudvalget fra Tønder Kommune var på i 2007, hvor de kørte gennem det flade marskland til den nordtyske nabokommune Leck. Her brugte de en formiddag på et møde med tyske politikere for at udveksle erfaringer. Udgiften til den tur blev på 60 kroner pr. deltager.
Den økonomiske forskel på byrådspolitikeres studieture skinner tydeligt igennem i en kortlægning, Ugebrevet A4 har foretaget af alle 98 kommuners udvalgsrejser de seneste tre år.
Der er også himmelvid forskel på, hvor ofte byrådspolitikerne rejser. Over de tre år har 59 kommuner haft udvalg i udlandet, mens 39 kommuner slet ikke har haft udvalg uden for landets grænser.
Politikere fra København, Vejle og Esbjerg har flottet sig med ture til eksempelvis New York eller Shanghai til over 25.000 kroner pr. deltager. I den modsatte ende af skalaen har byrådsmedlemmer fra Tønder, Haderslev og Helsingør været på beskedne ture til Tyskland eller Sverige, som højst har kostet 1.300 kroner for hver deltager. I gennemsnit koster kommunernes udvalgsrejser til udlandet 10.400 kroner for hver deltager.

Nåleøje i Tønder

I Tønder Kommune sidder borgmester Laurids Rudebeck (V) tungt på pengekassen, når det gælder udlandsrejser. Fra 2007 til 2009 har Tønders økonomiudvalg som det eneste udvalg været på to korte ture over grænsen.
»For at komme gennem nåleøjet til en udlandsrejse, så skal både politikere og ansatte i kommunen have særdeles gode, faglige argumenter. Vi kører en stram styring af økonomien,« siger Laurids Rudebeck.
I Københavns Kommune har medlemmerne af Borgerrepræsentationen langt lettere ved at pakke kufferten og komme af sted. 11 udvalgsrejser blev det til fra 2007 til 2009, og de københavnske politikere har været på de allerdyreste rejser. På en liste med 237 kommunale udvalgsrejser er det københavnere, der har været af sted på de tre dyreste. De kostbare rejser generer ikke medlem af Borgerrepræsentationen og tidligere borgmester Jakob Hougaard (S), som inden for et år var med på to studieture til New York.
»Vores udgifter til rejser afskrækker mig ikke, for rejserne har skabt merværdi for kommunen i form af en række tiltag efterfølgende. Vi har ikke været ekstravagante. Tværtimod har vi udvist respekt for skatteborgernes penge,« siger Jakob Hougaard.
Adspurgt om det var nødvendigt at tage til New York i stedet for eksempelvis Stockholm eller Berlin, siger han:
»Man kan aldrig afvise, at man kunne tage andre steder hen og få inspiration, men for at opleve en rigtig storby, så tror jeg nu, at New York var et meget godt valg.«
Carl Christian Ebbesen, som er formand for Dansk Folkepartis gruppe på Københavns Rådhus, har også været to gange i New York inden for det samme år. Han mener, at begge ture var udbytterige, men siger samtidig:
»Hvis Københavns Kommune skiller sig ud i forhold til udlandsrejser, så er vi nødt til at tage det op politisk. Jeg vil i hvert fald være opmærksom på det, næste gang der kommer forslag til en udlandsrejse.«
Studieturene til udlandet er en god investering for København, og der er gode forklaringer på rejsernes pris. Det fastslår beskæftigelses- og integrationsborgmester Klaus Bondam (R). I en mail til Ugebrevet A4 skriver han:
»Det er oftest destinationen, som afgør prisen, og jeg formoder, at det er derfor, København ligger prismæssigt i toppen – vi må have internationale relationer længere væk end andre danske byer. For landets hovedstad er det ikke nok at samarbejde og hente inspiration i Holstebro.«
De tre medlemmer af Borgerrepræsentationen nævner flere eksempler på tiltag inspireret af rejserne. Eksempelvis etablering af Ressourcecenter Ydre Nørrebro, hvor der knyttes bånd mellem unge og frivillige organisationsfolk. En anden idé hentet fra New York er udbredelsen af konfliktmægling i skolerne.
»I nogle kommuner laver man udvikling ved at sidde rundt om et bord på rådhuset og spise ostemadder. Jeg tror ikke på, at det flytter særligt meget. Man skal ud og se nogle andre samfund for at blive inspireret,« siger Jakob Hougaard.
Som nævnt har udvalgene i Tønder kun været på to beskedne dagture til nabokommuner i Tyskland. Alligevel er det ikke inspiration, borgmester Laurids Rudebeck mangler.
»Jeg er faktisk meget optaget af, hvordan man bærer sig ad i andre kommuner og henter masser af inspiration fra konferencer, kurser og møder i Danmark. Man behøver ikke tage til Shanghai for at få gode ideer,« siger Laurids Rudebeck.
Det er svært at vurdere udbyttet af byrødders ture til udlandet, men der er en generel tendens i samfundet til, at folk søger mere inspiration. Eksempelvis bruger det private erhvervsliv store summer på at sende medarbejdere på studieture og kurser. Det konstaterer kommunalforsker og lektor ved Danmarks Journalisthøjskole, Roger Buch.
»Man kan føre de rene hænders politik og afholde sig helt fra studieture til udlandet. Men når nu erhvervslivet prioriterer inspiration så højt, hvorfor så ikke gøre det i kommunerne også? Rejserne giver mulighed for både at få inspiration og aflivet myter,« siger Roger Buch.

Forsiden af Ekstra Bladet

Nogle byråd har fastlagt retningslinjer for udvalgsrejser. Det gælder blandt andre Fredensborg Kommune i Nordsjælland. Siden 2005 har en udvalgstur højst måtte koste 7.500 kroner for hver deltager, og hvert udvalg må højst tage på én studietur til udlandet i valgperioden. Borgmester Thomas Lykke Pedersen (S) i Fredensborg Kommune forklarer:
»Det kan godt være, at det er lidt firkantet med de her retningslinjer, men det er vældigt rart, at vi kan være helt klare i mælet, når journalister fra Ugebrevet A4 ringer.«
Der er også en rejsepolitik for de rejselystne politikere i Københavns Kommune. Politikken tager stilling til detaljer om bonuspoint og taxakørsel, men der er ikke noget loft for priserne pr. deltager eller antallet af rejser. Borgmester Klaus Bondam skriver, at »det er ikke min umiddelbare opfattelse, at kommunen behøver andre retningslinjer.«
I Køge Kommune har man ikke en formel beløbsgrænse, men en tommelfingerregel om, at prisen for hver deltager højst må være 10.000 kroner pr. deltager. Den regel har en vis betydning, for politikerne i den østsjællandske kommune rejser gerne. Selv om kommunen målt på indbyggertal er landets 29. største, så kommer Køge ind på en 6. plads, når det gælder samlede udgifter til rejser.
Thomas Lykke Pedersen fra Fredensborg vil ikke gøre sig til »smagsdommer over, hvad andre kommuner gør og ikke gør i forhold til rejser«.
»Jeg må bare konstatere, at vores beløbsgrænse fungerer fint for os. Med vores maksimumbeløb på 7.500 kroner har vi ingen debat om priser, og hvem der skal betale regningerne efterfølgende,« siger han.
Kommunernes Landsforening oplyser, at det står kommunerne frit for at udarbejde regler for rejser eller at lade være. Kommunalforsker Roger Buch vil ikke anbefale et krav om rejseregler:
»Det kan være udmærket med overordnede retningslinjer, men i bund og grund bliver det en skønssag, om en rejse er forsvarlig eller ej. Det sidder i baghovedet på politikerne, at ingen af dem har lyst til at komme på forsiden af Ekstra Bladet plørefulde. Heller ikke embedsmændene har lyst til at sætte kommunens forvaltning i et dårligt lys. Risikoen for skjulte optagelser har en vis disciplinerende effekt«

Stop for rejser

Ligesom der er himmelvid forskel på priserne for rejserne, så er der også stor forskel på, hvor ofte politikerne rejser. Eksempelvis har der de seneste tre år været 16 udvalgsrejser til udlandet for politikere fra Århus, og kolleger fra Vejle er taget på i alt 15 studieture uden for Danmark.
Helt modsat har mange udvalgspolitikere slet ikke været på ture ud af landet. Det gælder politikere fra 39 ud af landets 98 kommuner. Blandt andet følgende kommuner har ikke haft udvalg af sted: Herlev, Aabenraa og Lemvig. Det viser Ugebrevet A4’ opgørelse.
Fredensborg Kommune har indført et stop for studieture til udlandet. Borgmester Thomas Lykke Pedersen forklarer:
»Kommunens kassebeholdning har ikke haft det for godt, og vi har været på nippet til at blive sat under administration. På den baggrund har vi været alle poster igennem og fundet ud af, at vi kunne spare 200.000 kroner ved at opgive alle studierejser i 2010. Det er ærgerligt, men nødvendigt.«
Kommunalforsker Roger Buch har indtryk af, at politikerne ser på udlandsrejserne som et velfortjent klap på skulderen.
»For mange kommunalpolitikere er udlandsrejser en form for frynsegode som i det private erhvervsliv. De føler, at rejserne er en belønning for 10-20 timers politisk arbejde hver uge, som de kun får omkring 110.000 kroner for om året. Politikerne skal dog hele tiden være opmærksom på, hvordan vælgerne ser på rejserne,« siger Roger Buch, og fortsætter:
»Rejserne kan meget hurtigt udløse kritik i offentligheden, hvis der ikke er penge på kistebunden til dem.«