Byggeaftaler reddet

Af Peder Munch Hansen

EU’s erhvervsministre redder de danske aftaler på arbejdsmarkedet i et forlig om de opgaver, det offentlige sender i udbud i EU.

Danmark er på vej til at undgå en ny konflikt med EU-Kommissionen om de kollektive aftaler på arbejdsmarkedet. EU-landenes erhvervsministre blev i sidste uge enige om et forslag om generelle regler for det offentliges indkøb og udbud af opgaver. Ministrene slår fast, at firmaer skal overholde kollektive aftaler, hvis de vinder arbejder i andre lande.

Europa-Parlamentet, der har medbestemmelse på forslaget til direktiv, lagde i sin betænkning op til, at de kollektive aftaler skulle være retligt bindende, før virksomhederne behøvede at rette sig efter dem. Netop det spørgsmål har Danmark og EU-Kommissionen tidligere været på kollisionskurs i.

I erhvervsministrenes forslag hedder det, at virksomhederne skal overholde de administrative bestemmelser og kollektive overenskomster, der gælder i de enkelte medlemsstater eller i Fællesskabet på det sociale og sikkerhedsmæssige område. Forslaget henviser dernæst til et særligt direktiv om udstationering, hvor de kollektive aftaler er sikret.

I bygge- og anlægskartellet BAT siger Morten Olesen, at det præcist er, hvad kartellet har arbejdet på. Han frygtede, at erhversministrene på det punkt havde fulgt Europa-Parlamentet.

»Jeg har endnu ikke set selve forslagets tekst. Men som det her er forelagt, kan vi kun være tilfredse. Så ligger det på linje med, hvad vi har arbejdet hårdt på at få igennem,« siger Morten Olesen.

De enkelte lande kan tillige vedtage, at firmaer, der ikke følger reglerne, bliver straffet og udelukket fra at få nye opgaver.

Ministrene slår samtidig fast, at det offentlige kan bruge de offentlige udbud til at fremme både miljø, kampen mod arbejdsløshed og integrationen i samfundet. Det kan ske ved, at det offentlige kræver, at firmaer for eksempel ansætter en bestemt del ledige eller udfører arbejdet på en bestemt miljøsikker måde.

Forslaget skal nu tilbage til Europa-Parlamentet, før det igen kommer op på erhvervsministrenes bord.

I den europæiske faglige sammenslutning, EFS, siger vicegeneralsekretær Erik Carlslund, at EFS vil arbejde hårdt på, at parlamentet ikke rører de ømtålelige spørgsmål, erhvervsministrene nu har fundet løsninger på.

»Vi kunne ikke leve med parlamentets forslag. Derfor vil vi nu slås for, at også parlamentet forstår, at virksomhederne skal følge de generelle overenskomster, som gælder på de enkelte områder uanset, om de er retligt bindende aftaler,« siger Erik Carlslund.