Bunkebryllup på vej i LO

Af Research: Kristine Bertelsen
| @GitteRedder

Fusionen mellem 3F og Træ-Industri-Byg kan resultere i nye sammenlægninger af LO-forbund. Dansk El-forbund samt Blik og Rør går i giftetanker, og både elektrikernes og blikkenslagernes forbundsformænd ser gerne et bunkebryllup med Dansk Metal og måske Teknisk Landsforbund.

ÆGTESKAB Efterårets planlagte ægteskab mellem Danmarks største fagforbund 3F og Træ-Industri-Byg (TIB) har fået flere andre LO-forbund i giftetanker. Frem for at blive presset ind i ulykkelige tvangsægteskaber senere hen, bejler både blikkenslagernes og elektrikernes forbundsformænd nu til Dansk Metal om at indgå et bunkebryllup.

Forbundsformanden for de knap 10.000 medlemmer i Blik og Rør, Max Meyer, lægger ikke skjul på, at han er på frierfødder og gerne indgår fornuftsægteskab senere i år:

»Det er klart, at da meldingen om en lynfusion mellem 3F og TIB kom, satte det tanker i gang i hovedet på både mig og resten af forbundsledelsen. Vi har vurderet, om vi har lyst til at stå tilbage som den eneste single i LO-familien og ikke selv kunne vælge, hvem vi vil giftes med,« siger Max Meyer.

Og står det til forbundsformanden, lakker singletilværelsen mod enden for Blik og Rør.

»Vi har ikke medlemstilbagegang som i andre forbund, og derfor handler vi ikke i panik. Men vi skal ikke stå tilbage som det sidste LO-forbund, hvor alle andre har valgt ægtefæller. Til sidst har vi ingen muligheder, og så kan vi stå tilbage og spørge, hvem der har lyst til at gå i seng med os? Derfor vil vi hellere selv formulere, hvilke ønsker vi har, før vi går i seng med nogen – og undersøge hvem der kan og vil opfylde vores ønsker,« siger Max Meyer.

På et forretningsudvalgsmøde i Blik og Rør i sidste uge blev der nedsat et såkaldt organisationsstrukturudvalg, der skal se på fordele og ulemper ved at sammenlægge forbundet med andre LO-forbund.

Og Max Meyer skitserer to veje for Blik og Rør. Enten kan det lille forbund gå 3F-TIB-vejen og melde sig under 3F-formand Poul Erik Skov Christensens faner. Eller blikkenslagerne kan slå sig sammen med smedene, elektrikerne og muligvis teknikerne og bygge et helt nyt forbund op fra grunden.

Blikkenslagernes formand lægger ikke skjul på, at han er brændt varm på et ægteskab med både Dansk Metal og El-forbundet, og allerhelst vil han gerne have Teknisk Landsforbund med også.

»Vi har i forvejen et samarbejde omkring en række overenskomster og også et fællesskab omkring vores uddannelser. Vores logiske samarbejdspartnere er El-forbundet og Dansk Metal. Og så kunne det være spændende at få Teknisk Landsforbund med også,« siger Max Meyer, der om det nye gigantforbund 3F og TIB mener, at TIB har solgt sig for billigt:

»TIB bliver jo indlogeret hos 3F, men jeg kan bedre se at vores medlemmer bliver en del af en helt ny organisation. For at blive i ægteskabssproget kan jeg godt forestille mig, at hvis vi er tre eller fire forbund, der går sammen, skal vi også finde et helt nyt sted at bo og ikke bare flytte ind hos hinanden,« siger Max Meyer.

Også forbundsformand i El-forbundet Jørgen Juul Rasmussen fortæller, at 3F-TIB-fusionen har sat ægteskabsgriller i hovedet på ham.

»Det er klart, at når TIB- og 3F-fusionerer, så er vi nødt til at sætte os ned og overveje, hvad det kan få af betydning for os,« siger han.

Forretningsudvalget i El-forbundet har allerede drøftet fremtiden, og på et hovedbestyrelsesmøde mandag 1. februar vil Jørgen Juul Rasmussen anbefale, at forbundsledelsen afsøger mulighederne for at danne en ny faglig organisation med blikkenslagerne og smedene.

Perspektiv vigtigere end tempo

»Vi er glade for, at vi har en klar faglig profil i El-forbundet, men vi er nødt til at overveje, hvordan vi organiserer os på længere sigt. Uddannelsen er central for os, fordi vores fag er bygget op omkring den, og der kunne måske være behov for at skabe større sammenhænge med andre forbund med beslægtede uddannelser til vores,« siger Jørgen Juul Rasmussen.

»Blik og Rør er en af de partnere, jeg gerne vil tale mere sammen med. Vi har et stort fagligt og uddannelsesmæssigt fællesskab med dem, ligesom vi også har fælles arbejdsgiverforening. De er absolut interessante,« siger han og understreger ligesom Max Meyer, at han foretrækker en helt ny organisation, hvor en række fagforbund på lige fod bygger et nyt op.

Endelig fremhæver El-forbundets formand, at der er store overenskomstmæssige og uddannelsesmæssige sammenfald med Dansk Metal. Både El-forbundet og Blik og Rør har ordinære kongresser i efteråret 2010, og derfor arbejder begge forbund på at få en afklaring omkring eventuelle fusioner inden deres kongresser.

»Men perspektivet er det vigtigste og ikke tempoet,« fastslår Jørgen Juul Rasmussen.

Måske vil forlovelsen blive erklæret, men ægteskabet kan næppe indgås hurtigt, fordi der skal falde en del praktiske ting på plads, ligesom det er helt afgørende at få medlemmerne med på ideen.

Forbundsformand i Dansk Metal Thorkild E. Jensen har ingen kommentarer til fusionsplanerne, mens forbundsformand i Teknisk Landsforbund Gita Grüning afviser, at hun går i giftetanker.

»Jeg har ingen aktuelle planer, absolut ikke. Men selvfølgelig sonderer vi altid terrænet, og det gør vi både indenfor og udenfor LO. Det er signalet fra os af,« siger hun.

Som forbundsformand for knap 30.000 teknikere, designere og konstruktører er Gita Grüning ombejlet og får med egne ord »jævnligt« tilbud:

»Jeg ved ikke, om jeg vil kalde det et ægteskabstilbud, men jeg har i hvert fald fået en henvendelse, om vi ikke var interesserede i noget. Og vi er altid interesserede i en snak, men det er ikke det samme som at sige, at vi er på vej ind i en fusion,« understreger Gita Grüning.

For teknikernes formand er det helt afgørende, at en mulig fusion med andre forbund – hvad enten de er indenfor eller udenfor LO-familien – drøftes indgående med medlemmerne først.

Også for Teknisk Landsforbund spiller uddannelsesprofilen en stor rolle i forhold til, hvilke forbund de vil samarbejde med, ligesom det er helt centralt, hvem de indgår i faglige fællesskaber med på arbejdspladserne.

»Det er ikke nogen hemmelighed, at nogle af vores medlemmer, dengang vi gik ind i LO i 1993, sagde, at de ikke kunne forstå, at vi ikke var nære beslægtede med ingeniørerne for eksempel. Fordi det er dem, de arbejder sammen med på virksomhederne. Men det er ikke det samme som at sige, at vi er på vej derhen,« siger hun.

Storforbund på stand by

Der kom for alvor skub i debatten om fremtidens faglige struktur, da 3F’s forbundsformand Poul Erik Skov Christensen for et halvt år siden luftede visionen om at danne et storforbund i LO med en million medlemmer. LO’s daglige ledelse besluttede at nedsætte en arbejdsgruppe, hvor de faglige ledere skal nytænke fagbevægelsens struktur, så den i højere grad passer til det moderne arbejdsliv i det 21. århundrede. Et stort flertal af forbundsformændene har i en rundspørge foretaget af Ugebrevet A4 erklæret, at den nuværende struktur ikke kan matche fremtidens udfordringer.

Flere LO-forbund er økonomisk pressede på grund af vigende medlemsantal, og samtidig oplever de billige såkaldt gule fagforeninger år efter år medlemsfremgang.

Uden nye organisationsformer frygter LO-toppen, at medlemmerne fortsætter med at sive. Dermed mister den etablerede fagbevægelse politisk og faglig muskelmasse og vil ikke længere kunne lægge arm med en stærk arbejdsgiverorganisation som for eksempel DI.