BST er populær til vurdering af arbejdspladser

Af

Næsten halvdelen af de danske virksomheder benytter rådgivning fra Bedriftssundhedstjenesten til at udarbejde den lovpligtige arbejdspladsvurdering.

Danske virksomheder gør god brug af den ellers så forkætrede bedriftssundhedstjeneste (BST), når der gælder det lovpligtige krav om vurdering af arbejdspladsen. Det viser de foreløbige resultater af en undersøgelse af den såkaldte APV-ordning, som Gallup har gennemført for LO.

Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) ventes om få uger at spille ud med sit bud på et nyt arbejdsmiljøsystem. Den offentlige bedriftssundhedstjeneste, som alle virksomheder i dag betaler til, er i fare for at blive nedlagt eller stærkt beskåret.

Men nu viser resultaterne af LO’s APV-undersøgelse, som bygger på interview med 700 virksomheder, at næsten halvdelen – 48 procent – af alle virksomheder har benyttet BST-systemet i forbindelse med udarbejdelsen den lovpligtige arbejdspladsvurdering. Mere end 70 procent kender til de særlige APV-kortlægningsskemaer, som BST har udviklet. Undersøgelsen viser desuden, at det især er tre brancher, der benytter sig af BST i forbindelse med udarbejdelse af arbejdspladsvurderingerne.  I fremstillingserhvervene er det 81 procent af virksomhederne, i bygge- og anlægsbranchen er det 83 procent og inden for hotel- og restaurationsbranchen benytter hele 97 procent rådgivningen fra BST. I LO mener man, at resultaterne er endnu et argument for at bevare BST. For nylig viste en anden undersøgelse fra Teknologisk Institut, at 80 procent af lederne på de virksomheder, der bruger BST, er tilfredse med ordningen og mener, at den har medvirket til at forbedre virksomhedens arbejdsmiljø.