Brugerbetaling på tandpleje består

Af

Politikere på tværs af folketingssalen mener, at de fattigste danskeres manglende tandpleje er problematisk. Alligevel er der ikke udsigt til, at den høje brugerbetaling på tandlægeområdet vil blive fjernet.

TOMME ORD Folketingssalen på Christiansborg er spækket med bekymrede miner. På tværs af partiskel lyder meldingen fra politikerne, at de fattigste danskeres sjældne tandlægebesøg er et stort problem.

»Vi kan ikke leve med, at mange mennesker ikke har råd til at gå til tandlægen,« siger Det Radikale Venstres sundhedsordfører Charlotte Fischer.

SF’s sundhedsordfører Anne Baastrup er enig:

»Manglende tandsundhed er et alvorligt problem, der kan være med til at forringe folks levevilkår markant. Derfor er det dybt problematisk, at så stor en del af den danske befolkning ikke kommer regelmæssigt til tandlæge.«

Også Socialdemokraterne, Venstre og Dansk Folkeparti udtrykker bekymring over de fattigste danskeres manglende tandpleje, selv om der er stor uenighed om, hvis ansvar det er.

Fra politisk hold er der allerede kommet flere forslag til, hvordan man kunne sikre, at færre danskere sprang tandlægen over på grund af økonomi.

Tilbage i december 2005 foreslog Socialdemokraternes daværende sundhedsordfører Lone Møller, at det skulle være billigere at gå til tandlægen til gengæld for en lav brugerbetaling på lægebesøg, der i dag er gratis. I januar i år fremsatte SF et forslag om en gradvis lavere egenbetaling på tandlægeområdet. Og senest har de radikale foreslået nedsættelsen af et ekspertudvalg, der skal analysere brugerbetalingen på hele sundhedsområdet med henblik på en omlægning, der kan medvirke til at mindske den sociale ulighed.

Med til historien hører også, at en arbejdsgruppe nedsat af sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i øjeblikket arbejder på en redegørelse for, hvordan man kan hjælpe dem, der lider af aggressiv paradentose, som det kan koste over 100.000 kroner at få behandlet.

Langt til ændringer

Spørgsmålet er imidlertid, om de gode intentioner nogensinde vil resultere i konkrete tiltag. Skal man alene dømme ud fra de samtaler, som Ugebrevet A4 har haft med flere partiers sundhedsordførere, er der ikke tegn på, at brugerbetalingen på tandlægeområdet vil blive nedsat væsentligt inden for en overskuelig fremtid. Selv om det kan være nok så ulogisk, at netop tandbehandling koster borgerne dyrt, mens almindelig lægebehandling er gratis, skræmmes politikerne af de 5,3 milliarder kroner, det ville koste at gøre tandbehandlingen gratis.

SF og de radikale er parate til at sænke brugerbetalingen, men selv hvis de to partier indbyrdes kunne blive enige om en løsning, har de ikke flertal bag sig. VK-regeringen og Dansk Folkeparti er ikke parate til grundlæggende ændringer, og Socialdemokraternes nye sundhedsordfører Jens Peter Vernersen tøver også. Han kalder den høje brugerbetaling og den sociale skævhed på tandplejeområdet for et af de dilemmaer, som Socialdemokraterne i de kommende måneder skal tænke grundigt over, hvordan man kan løse:

»Det optimale ville selvfølgelig være fri tandbehandling for alle, eller i det mindste til lavindkomstgrupperne, men det svar er jeg ikke parat til at give på nuværende tidspunkt,« siger Jens Peter Vernersen.

Hos regeringens støtteparti Dansk Folkeparti mener man grundlæggende, at det eksisterende tilbud er »utrolig godt«. Partiet vil derfor ikke være med til at fjerne brugerbetalingen på tandbehandling. Dog åbner sundhedsordfører Birthe Skaarup for, at der skal gives øget støtte til personer, der lider af aggressiv paradentose.

Det har ikke været muligt at træffe sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen (V), der var på vinterferie. Men hans partifælle Preben G. Rudiengaard, næstformand i Folketingets Sundhedsudvalg, er lodret imod at sænke den generelle brugerbetaling på tandpleje:

»Vi lever ikke i et formyndersamfund, hvor det offentlige skal tage sig af alting. Vi må lære at tage ansvar for vores eget helbred. Når vi kan investere i modetøj og cola, kan vi vel også investere i et godt helbred,« siger Preben G. Rudiengaard.

Han er dog også positivt indstillet over for at kigge nærmere på støtte til personer med aggressiv paradentose.