Britisk Labour splittet om EU’s fremtid

Af Peder Munch Hansen

Den britiske regering er på kant med Labour-partiets medlemmer af Europa-Parlamentet om arbejdet i det konvent, der forbereder en forfatningstraktat.

Storbritanniens premierminister Tony Blair splitter ikke kun Labour-partiet med sin fulde opbakning til USA i spørgsmålet om en krig i Irak uden et FN-mandat. Også i debatten om EU’s fremtid kløver Blair-regeringen partiet ved klart at afvise den linje, som en række Labour-folk fører i Europa-Parlamentet, og som også store dele af den britiske fagbevægelse står for.

»Vi må nu holde et vågent øje med Blair-regeringen,« sagde lederen af Labours gruppe i Europa-Parlamentet, Steven Hughes, på det seneste møde i parlamentets komité for beskæftigelse og sociale anliggender.

Bemærkningen faldt under en debat om en rapport til konventet, der forbereder en ny forfatningstraktat for EU. Steven Hughes og en række af beskæftigelseskomitéens medlemmer angreb den britiske regerings holdninger til de sociale spørgsmål og arbejdsmarkedspolitikken.
Hvor langt regeringen og partiets medlemmer af den socialistiske gruppe i Europa-Parlamentet står fra hinanden ses også i ændringsforslagene til det udspil til en forfatningstraktat, konventets præsidium er spillet ud med.

Den britiske regerings repræsentant, tidligere Europa-minister Peter Hain, afviser, at EU for fremtiden skal vedtage flere forslag med kvalificeret flertal på det sociale område og inden for arbejdsmarkedspolitikken. Partiets medlemmer af konventet ønsker derimod flere afgørelser ved kvalificeret flertal. Og de støtter i modsætning til Peter Hain også, at beskæftigelsespolitikken får en større betydning i EU – i stedet for at EU blot supplerer det, de enkelte lande selv beslutter.
Oven i hatten afviser Peter Hain, at et charter for grundlæggende rettigheder bliver skrevet ind i en ny forfatningstraktat i den form, som stats- og regeringslederne vedtog på topmødet i Nice i 2000. Europa-parlamentarikerne vil ikke indlede nye diskussioner om charteret og ønsker det med i en ny forfatningstraktat.

Den britiske regerings politik har længe været en torn i øjet på medlemmer af parlamentets socialistgruppe. Vreden over Blair-regeringens politik er så udbredt, at flere medlemmer af gruppen ifølge flere kilder har sagt på møder, at Labour-folkene burde smides ud af gruppen. Ingen har dog ville citeres for udtalelserne.

Talsmand for Det europæiske Socialistparti Tony Robinson erkender, at der er store forskelle i gruppen, men afviser, at det kan komme så vidt som til en udsmidning af briterne.

»Når det gælder det europæiske socialistparti, så er det altså end ikke Europa-parlamentarikerne, der kan gøre det,« siger Tony Robinson.

Partiet er i færd med at se på de over 180 ændringsforslag, den socialistiske gruppes medlemmer af konventet har stillet til de foreløbige afsnit til en forfatningstraktat, som konventets præsidium har spillet ud med.

Tony Robinson håber, at partiet kan samle forslagene til noget, der ligner et fælles udspil.
»Selvfølgelig bliver det da ikke let. Der er klare forskelle i holdningerne. Den britiske regering har andre holdninger end franske og tyske medlemmer og også britiske medlemmer af parlamentet. Men briterne har altid spillet en aktiv rolle i det europæiske parti, så vi finder sikkert frem til noget fornuftigt,« siger Tony Robinson.