Bred opbakning til indførelsen af velfærdsrettigheder

Af

To ud af tre danskere mener, at det er en god idé at give borgerne velfærdsrettigheder, som det blev foreslået af Socialdemokraterne for knap to uger siden. Men den store vælgergevinst skal Socialdemokraterne ikke regne med, mener ekspert.

RET OG PLIGT Et dagligt bad til alle plejekrævende ældre, gratis og sund mad i alle daginstitutioner, enestue for døende, pasningsgaranti og afskaffelse af lukkedage. Det er nogle af de 29 velfærdsrettigheder, som borgerne skal have ifølge Socialdemokraternes udspil til en reform af den offentlige sektor.

Forslaget blev under stort ståhej præsenteret for et par uger siden. Men allerede nu er det næsten glemt i krudtrøgen fra regeringens bombardement af reformforslag. Det ændrer dog ikke ved, at danskerne tager positivt imod Socialdemokraternes forslag. To ud af tre – 65 procent – svarer således i en ny meningsmåling foretaget af Analyse Danmark for Ugebrevet A4, at det er en god idé at give borgerne en række klart definerede velfærdsrettigheder.

Lektor og valgforsker ved Københavns Universitet Kasper Møller Hansen mener, at opbakningen til ideen om velfærdsrettigheder in-dikerer, at socialdemokraternes forslag »har fat i noget og appellerer til en bred vælgergruppe«:

»Det er sjældent at se et politisk udspil, der nyder popularitet hos så stor en andel af danskerne,« siger han.

Kasper Møller Hansen tilføjer, at opbakningen tilmed kunne have vist sig endnu større, hvis ikke Socialdemokraterne var blevet nævnt i den indledende tekst til spørgsmålet i undersøgelsen.

»Nogle vælgere vil vende tommelfingeren ned til ideen alene, fordi det er socialdemokraterne, der står bag,« siger han.

Den brede opbakning til velfærdsrettighederne skal dog ikke ses som et partout kort til strandhugst blandt de øvrige partiers vælgere.

Kun en procent af de borgerlige vælgere i undersøgelsen mener, at velfærdsrettighederne har gjort det mere sandsynligt, at de vil stemme på socialdemokraterne. Større indtryk har velfærdsrettighederne tilsyneladende gjort på Ny Alliances, de radikales vælgere og især SF’s vælgere, hvor henholdsvis 11, 15 og 31 procent svarer, at forslaget har gjort dem mere interesserede i at sætte kryds ved liste A.

Konklusionen fra forskerne er ikke desto mindre klar:

»Velfærdsrettighederne flytter ingen stemmer,« siger Kasper Møller Hansen.

Samfundsforsker Johannes Andersen fra Aalborg Universitet stemmer i:

»Man prædiker til de allerede omvendte. Velfærdsrettighederne er en fin idé, og de fleste ser positivt på den. Og det er så det.«

Dermed ikke sagt, at Socialdemokraterne lige så godt kunne have droppet at fremlægge de 29 velfærdsrettigheder.

»Forslaget bekræfter Socialdemokraterne i, at de har noget at byde på. Det styrker den interne selvtillid, og det kan være nok så vigtigt,« siger Johannes Andersen.