Borgmestre vil omdanne Sjælland til superregion

Af Torben K. Andersen, freelancejournalist

Hovedstaden står over for et gigantisk pendlerboom. Antallet af mennesker, der pendler til Storkøbenhavn fra det øvrige Sjælland, vil vokse med tusinder de kommende år. Den øgede trafik vil også gå den anden vej. Det vil betyde endnu længere bilkøer og fyldte toge. Flere centrale borgmestre taler derfor nu varmt for at gøre Sjælland til én stor superregion.

Er du allerede i dag træt af trafikpropperne om morgenen på indfaldsvejene til København eller overfyldte toge med kurs mod Hovedbanegården, så bare vent. Det er kun bagateller sammenlignet med de problemer, som venter de kommende år.

Presset på vejene og den kollektive trafik vil nemlig vokse eksplosivt. Mange flere mennesker vil i fremtiden pendle over lange afstande for at komme på arbejde i København og på Frederiksberg.

Trafikken vil også gå den anden vej. Flere vil fremover pendle ud af Storkøbenhavn om morgenen for at komme på arbejde i Slagelse, Sorø og Skælskør.

Derfor begynder hovedstadsområdet ikke længere i Roskilde og Køge. Grænserne er rykket ud til Korsør og Vordingborg. Men det betyder også, at mange kommuner på Sjælland er dybt afhængige af hovedstaden og transportforbindelserne dertil. For selv om de suger flere folk til sig og derved får flere skattekroner i pengekassen, så har mange deres faste arbejdsplads i Storkøbenhavn.

Bøn fra borgmestre

Flere centrale borgmestre opfordrer derfor nu til at omdanne hele Sjælland til en stor sammenhængende region. Hvis København og den øvrige del af hovedstaden skal konkurrere med andre nordeuropæiske storbyer som Stockholm, Oslo og Berlin, skal hovedstadsregionen også omfatte de øvrige amter på Sjælland for at kunne sikre en bedre koordinering og planlægning af trafikken, arbejdsmarkedet og erhvervsstrukturen.

Specielt hvis der kommer en fast forbindelse over Fehmern Bælt til Tyskland, vil hovedstaden komme til at ligge som en lun smørklat i midten med gode muligheder for hurtigt at komme til og fra de store skandinaviske og tyske byer. Det vil kunne tiltrække flere virksomheder til området og dermed ekstra arbejdspladser i takt med den øgede globalisering og internationale konkurence. Og endnu mere pendling.

Overborgmester i Københavns kommune, Jens Kramer Mikkelsen (S), er en af de borgmestre, som mener, at hele Sjælland fremover bør blive et sammenhængende arbejds- og boligmarked.

En storbyregion med hovedstaden som centrum.

»Den øgede pendling bliver temmelig voldsom. Vi oplever allerede nu flere og flere mennesker, der bor langt væk fra deres arbejde. Når jeg taler med erhvervsfolk, lokale politikere og borgere, så oplever de Sjælland som et sammenhængende område. De opfatter ikke, at der er en grænse mellem Roskilde og Vestsjællands amter. Det er vi nødt til at tage konsekvensen af, hvis vi skal lave en strukturreform, der rækker mange år ud i fremtiden. Ellers risikerer vi at sakke bagud i forhold til andre nordeuropæiske storbyer,« siger Jens Kramer Mikkelsen.

63.000 flere pendler til hovedstaden

En arbejdsgruppe under Finansministeriet har netop regnet på, hvordan befolkningstallet vil udvikle sig de kommende år. Analysen viser, at Storkøbenhavn bliver en ren befolkningsmagnet. Indbyggertallet vil vokse med næsten 20 procent frem mod år 2040. Alene i Københavns Kommune vil indbyggertallet vokse med en tredjedel.

Det vil også smitte af på den øvrige del af Sjælland, da mange familier og ældre ikke vil have råd til de dyre terminer i hovedstaden. De vil derfor i stedet slå sig ned i Vestsjællands og Storstrøms amter. Dette bosætningsmønster ser vi allerede i dag i en række byer som London og Paris, selv om boligpriserne i København næppe når samme astronomiske højder som i disse europæiske storbyer.

Taberne i dette spil bliver til gengæld en række jyske og fynske kommuner, som unge vil søge væk fra for at komme til storbyerne. Det vil især komme til at gå ud over kommunerne i de jyske amter som Sønderjylland, Ringkøbing, Viborg og Nordjylland.

Tendensen bliver underbygget af en tidligere prognose fra Hovedstadens Udviklingsråd, HUR.

Den forudser, at yderligere 63.000 vil pendle fra Vestsjælland og Storstrøms amter ind til hovedstadsregionen i år 2020. Af dem vil godt hver tredje – eller 22.000 mennesker – hver morgen have kurs mod en arbejdsplads i enten Københavns Kommune eller på Frederiksberg. 

Det er en stigning på op imod 160 procent eller langt over en fordobling i forhold til i dag.

Og så er der ikke engang taget højde for pendlingen over Storebælt og Øresund. Ganske vist sætter brotaksterne en grænse for, hvor mange der tager turen til hovedstaden hver dag fra enten Fyn eller Sverige. Men de forbedrede transportmuligheder får også en vis indflydelse på pendlingen ud og ind af hovedstaden.

Ud ad Holbækmotorvejen

Tendensen er den samme i modsat retning. Flere og flere mennesker i hovedstadsregionen vil sætte sig bag rattet eller ind i toget for at køre til arbejdspladser på Sjælland. Prognosen fra HUR anslår således, at der fra 2002 til 2020 vil blive 22.000 flere pendlere ud af hovedstadsregionen mod Vestsjællands og Storstrøms amter. Det er en stigning på over 180 procent i forhold til i dag.

På denne måde bliver arbejdsmarkedet, boligområdet, erhvervspolitikken, infrastrukturen og trafikplanlægningen for hele Sjælland smeltet sammen.

Og det er netop denne tendens, som Jens Kramer Mikkelsen opfordrer på det kraftigste til, at man tager højde for, når Strukturkommissionen er færdig med sit bud på et nyt danmarkskort i slutningen af dette år.

»Hvis den fremtidige struktur blot ender med, at de nuværende 14 amter bliver erstattet af seks-syv regioner, så er der ikke tale om en reform,« fastslår Jens Kramer Mikkelsen.

Hans synspunkt bliver støttet af formanden for Hovedstadens Udviklingsråd, Frederiksbergs borgmester Mads Lebech (K).

»Jeg ser gerne, at den nye struktur kommer til at dække hele Sjælland og derved afløser Hovedstadens Sygehusfællesskab og de nuværende fem sjællandske amter,« siger Mads Lebech.

Huspriserne

De stigende huspriser har allerede de senere år sat gang i et større pendlerboom. Mange lærere, pædagoger, sygeplejersker og andre veluddannede folk har ikke længere råd til at betale de skyhøje priser for et hus i hovedstaden i dag. De må rykke teltpælene op og flytter derfor til forstæderne eller små kommuner uden for København.

Derved får de væsentligt flere penge til sig selv hver måned, da huspriserne er markant lavere, jo længere væk, man kommer fra København og Frederiksberg. Men samtidig må folk tilbringe mere tid i bilen eller toget for at køre de ekstra kilometer ind til deres arbejde i hovedstadsområdet. Den tendens kan Næstveds borgmester, Henning Jensen (S), mærke. Han foreslår derfor også at se på Sjælland som én stor sammenhængende region.

»Vi er dybt afhængige af hovedstaden og transportforbindelserne dertil. Hver dag tager 3.000 af vores borgere ind til hovedstadsområdet for at arbejde. Og de fleste af de 2-300 nye indbyggere, vi får hvert år, har også arbejde i hovedstaden. Derfor kan jeg godt forestille mig, at hele Sjælland fremover bliver en stor region, så vi kommer ned på tre-fire regioner i hele Danmark,« siger Henning Jensen.

Håndværkere sidder i kø

Der er tilsyneladende ingen øvre grænse for, hvor langt folk har lyst til at køre for at komme på arbejde. Internationale undersøgelser viser, at mennesker i vestlige storbyer i dag har en gennemsnitlig, daglig transporttid på en time.

Over en million mennesker kører til en anden kommune for at arbejde allerede i dag. De tilbagelægger hvert år en afstand, der svarer til 100 gange afstanden til solen – eller 14 milliarder kilometer.

Slagelses borgmester, Lis Tribler (S), mærker også konsekvenserne af det ændrede befolkningsmønster.

»Slagelse er blevet en forstad til København,« som hun udtrykker det. Byen har nu heller ikke ligget på den lade side for at trække folk ud af hovedstaden. Under mottoet »Bo dyrt til den halve pris« har Slagelse appelleret til folk om at flytte til det vestsjællandske område, hvor huspriserne som regel er det halve af hovedstadens.

»Vi oplever, at mange folk flytter ud af hovedstaden, men bevarer deres arbejdsplads. Men der er behov for bedre motorveje og jernbaneforbindelser til og fra Vestsjælland og Lolland Falster. For eksempel sidder håndværkere ofte i kø i trafikken, når de skal ind til København. Og det er jo med til at påvirke prisdannelsen. Om hovedstadsregionen skal udvides til at omfatte hele Sjælland ved jeg ikke. Men vi har i hvert fald en fælles interesse for at skabe de bedst mulige trafikforbindelser,« siger Lis Tribler.

Strukturkommissionen skal være færdig med sin kogebog til regeringen i slutningen af dette år, og den skal indeholde opskrifter på, hvor stregerne skal trækkes på Danmarkskortet. Der er ingen tvivl om, at det vil betyde færre kommuner end de nuværende 271. Men det store spørgsmål bliver, hvad der skal ske med amterne.

Ugebrevet A4 satte i nummer 2 og 3 i år fokus på konsekvenserne af husprisernes himmelflugt og den øgede pendling i Danmark. Artiklerne kan findes i arkivet på www.ugebreveta4.dk.