Boligsalg alarmerer kommunerne

Af | @MichaelBraemer

Regeringens forslag om salg af almene boliger får nu kommunerne til at reagere. Mange kommuner har i forvejen mere end svært ved at løse sine boligsociale opgaver, og med færre boliger til rådighed bliver opgaven umulig. Kommunernes Landsforening vil efter sommerferien være klar med oplægget til en fælles strategi over for regeringen.

Hvis regeringen som bebudet vil sælge ud af Danmarks 500.000 almene boliger, vil det gå hårdt ud over kommunernes muligheder for at hjælpe boligløse og socialt dårligt stillede med et sted af bo. Kommunerne råder over en fjerdedel af de almene boliger, og det er i mange kommuner ikke tilstrækkeligt til at løse den boligsociale opgave. Bliver der færre boliger at tage af, vil opgaven mange steder slet ikke kunne løses.

Det vurderer Kurt Hockerup (K), der er borgmester i Vallensbæk og medlem af Kommunernes Landsforenings (KL) miljø- og forsyningsudvalg. Udvalget skal efter sommerferien være klar med oplægget til, hvordan kommunerne i fællesskab håndterer situationen.

»Hensigten med regeringens forslag – at skabe blandede boligformer i belastede områder – er god. Men vi skal have fundet en balance, så vi stadig er i stand til at løse de opgaver, vi er forpligtet til ifølge loven. Det bekymrer også de store kommuner, at boligsalget kun vil ske i centralt beliggende ældre bebyggelse, mens de sociale problemer vil blive yderligere koncentreret i de i forvejen belastede kvarterer i udkanten af byerne,« siger Kurt Hockerup.

Kommunernes Landsforening ser tre muligheder, hvis udsalget af almene boliger tager fart:

  • Kommunerne må købe boligerne. En meget dyr løsning, som de skal have hjælp til i en situation med i forvejen presset økonomi, og som under alle omstændigheder vil belaste den offentlige økonomi.
  • Kommunerne inddrager private andels- og lejeboliger i deres boliganvisning. En løsning, som lovgivningen allerede i dag giver mulighed for, men som er så upopulær, at den stort set ikke er blevet brugt.
  • Endelig kan kommunerne kaste håndklædet i ringen og erklære, at de ikke kan klare opgaven.

»Hvad vores modspil bliver, ved vi først, når vi har udvekslet synspunkter på en konference med deltagelse af alle medlemskommuner 23. september,«, siger Kurt Hockerup.

Senest 1. januar skal et embedsmandsudvalg under regeringen være færdig med forberedelserne til den reform, der vil give beboerne mulighed for at købe deres almene bolig.