Boligpolitikken bør lægges helt om

Af Torben Olsen, Kastrup

Jeg er stort set enig i lederen i A4 nummer 41 om parallelle samfund. Men jeg mener, der mangler et vigtigt punkt for at forstå, hvorfor denne enorme polarisering/klassedeling er sket.

Ser vi på især københavnsområdet, ligger en stor del af problemet i lokaliseringen af primært ejerboliger/almene boliger. Kommuner, som benhårdt har satset på ejerboliger, har stort set undgået problemer relateret til socialt svagt stillede familier, danskere som indvandrere.

I lederen bliver der talt om at flytte børn rundt inden for kommunegrænsen, men hvilken relevans har det i kommuner som Gentofte, Lyngby Tårbæk, Værløse, Søllerød? Befolkningen i disse kommuner er jo homogen og socialt stærk – og dermed også forskånet for en masse sociale problemer, som man har for eksempel i København og Ishøj. I disse kommuner har man nogle langt bedre fungerende skoler end  mange af Københavns Kommunes skoler.

Visse kommuner især nord for København har kørt på frihjul i opgaven med at løfte både danske sociale og indvandrersociale problemer i københavnsområdet. Den bedste måde at få stoppet opsplitningen/klassedelingen er at lægge boligpolitikken om, så der bliver bygget flere almene boliger i de kommuner, som kun har få.

Det, tror jeg, ville være et godt tema i en kommende valgkamp – at velstillede kommuner tvinges til at løfte deres del af opgaven. Det kunne give en masse stemmer i kommuner, som har tunge sociale problemer, og socialdemokrater i de berørte kommuner, vil stadig stemme S.

Den nuværende regering har intet ønske om at fjerne opsplitningen/klassedelingen. For at løse dette problem og inddrage alle befolkningsgrupper tror jeg, en tvangsopførelse af almene boliger i kommuner med en ringe almen boligmasse, vil være den bedste løsning.