Bløde værdier skal give mere i løn

Af Johannes Krarup

CO-industri og Dansk Industri har aftalt et nyt lønsystem, PlusLøn. Kvalifikationsløn – også på måling af personlige kvalifikationer – og funktionsløn er blandt nyskabelserne.

Meningen med PlusLøn er ikke, at alle skal have det samme i løn, og lønspredningen bliver nok heller ikke større end i dag. Men med industriens nye PlusLøn, som afløser 1990’ernes lønsystem, forventer både CO-industri og Dansk Industri (DI), at lønnen bliver nemmere at gennemskue, så den enkelte ansatte kan finde ud af, hvad man skal gøre for at få mere overført til lønkontoen.

Værktøjskassen PlusLøn indeholder stort set de samme stykker værktøj for timelønnede og funktionærer. Basisløn skal gives til medarbejdere, der opfylder de grundlæggende jobkrav i virksomheden – for eksempel den helt uerfarne. Oven på kan man så lægge resultatløn, som typisk vil afhænge af produktiviteten, og som kan gives enten individuelt eller til grupper af medarbejdere. Dertil kommer kvalifikationslønnen, som nu også kan gives for de personlige kvalifikationer som samarbejdsevne, initiativ og selvstændighed. I 90’ernes lønsystem kunne der alene gives kvalifikationsløn efter mere målbare faktorer som arbejdskendskab, uddannelse og erfaring. Af hensyn til krav fra funktionærerne, og fordi det er lykkedes at præcisere kravene til de personlige kvalifikationer, har CO-industri accepteret, at de »bløde« områder kan påvirke lønnen.

Som noget nyt kommer mulighederne for at benytte funktionsløn, som ansatte kan få i kortere eller længere tid, hvis de arbejder med i for eksempel udviklingsprojekter eller bliver ledere uden at blive chefer.

Begge organisationerne råder dog virksomhederne fra at tage alt værktøjet op af kassen. Det vil give et komplet uoverskueligt lønsystem, som vil forvirre både medarbejdere og arbejdsgivere. Til gengæld mener både CO-industri og DI, at man med værktøjskassen kan udvikle et godt lønsystem på den enkelte virksomhed.