Blå bog: Mette Gadegaard

Mette Gadegaard.

Mette Gadegaard.

Foto: Frederik Jimenez

Mette Gadegaard er indehaver af aktiveringstilbuddet DropUd, som hun oprettede i 2008.

Hun er uddannet socialrådgiver.

Mette Gadegaard har tidligere arbejdet med udsatte unge i Ishøj, ’voksne med særlige behov’ på Nørrebro, som familierådgiver i Solrød, med langtidsafsonere og personundersøgelser under Kriminalforsorgen og med stofmisbrugere, blandt andet i Københavns Amt.

DropUd har en personalegruppe bestående af psykologer, sociologer, socialrådgivere, pædagoger, skolelærere og pædagogmedhjælpere.

Det modtager borgere, der er kriminelle, udadreagerende, har bandetilknytning, misbrug, ADHD og visse andre psykiatriske diagnoser samt borgere med sociale eller psykiske problemer fra kommuner til forskellige forløb, der er tilpasset den enkelte.

DropUd har desuden en behandlingsafdeling på Statsfængslet Søbysøgård på Fyn.