Blå Bog: Jørn Neergaard Larsen

Jurist, 66 år.

Siden 28. juni 2015: Beskæftigelsesminister.

1996 - 2015: Administrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening.

1982 – 1996: Administrerende direktør i Danmarks Jurist- og Økonomforbund og Juristernes og Økonomernes Pensionskasse.

1977 – 1982: Fuldmægtig i Miljøministeriet.

1975 – 77: Fuldmægtig i Roskilde Universitetscenters administration.

1975: Uddannet jurist fra Københavns Universitet

Derudover har Jørn Neergaard haft en stribe tillidshverv, blandt andet dommer i Arbejdsretten, medlem af Det Økonomiske Råd, bestyrelsesmedlem i Lønmodtagernes Garantifond og medlem af eksekutivkomiteen i de europæiske arbejdsgiver- og industriforeningers sammenslutning, BusinessEurope.