Beskytter eller bedrager

Af Max Bæhring, forbundsformand, Dansk Metal

Fagligt talt Hver gang regeringen indleder et angreb på fagbevægelsen, lægger Dansk Folkeparti ud med at agere »den lille mands« beskytter. Desværre ender partiet hver gang med at stikke halen mellem benene. I sagen om eksklusivaftaler bliver det derfor interessant at se, om Dansk Folkeparti for en gangs skyld står ved sine ord.

Redaktionen af Ugebrevet A4 har været så venlig at lade Metal få ordet i den første »fagligt talt« i 2003. Jeg vil straks give ordet videre til 40 af vore gode, stærke metaltillidsmænd, som før jul var samlet. Tillidsmændene kommer fra alle dele af industrien. De er Metals spydspidser. De drøftede, hvad der er på arbejdsmarkedets dagsorden, og det kan næppe siges mere præcist end med deres ord:

»Vi har med stor interesse fulgt Dansk Folkeparti, efter at de fik afgørende indflydelse ved sidste valg, hvor de søgte at optræde som »den lille mands« beskytter. VK-regeringen har i sit første år angrebet lønmodtagernes rettigheder ved forsøg på at udhule overenskomsterne og svække fagforeningerne. Vi så det ved deltidsindgrebet, vi ser det over for a-kasserne og nu senest i forslaget om forbud mod eksklusivaftaler. Eksklusivaftaler drejer sig om at sikre ordnede forhold for lønmodtagere hos uorganiserede arbejdsgivere.

Hver gang regeringen indleder et sådant angreb, optræder Dansk Folkeparti i rollen som »den lille mands« beskytter. Desværre falder de hver gang ned igen og stikker halen mellem benene. I sagen om eksklusivaftaler bliver det spændende at se, om Dansk Folkeparti for en gangs skyld står ved sine ord, eller om de igen snyder »den lille mand«.«

24bTillidsmændene sætter fingeren midt på det ømme punkt. Dansk Folkeparti har på den ene side meddelt, at man siger nej til regeringens højtprofilerede lovindgreb i arbejdsmarkedets aftaler omkring eksklusivbestemmelser, fordi Danmark ellers vil blive oversvømmet af billig arbejdskraft fra Østeuropa, når Polen og andre østeuropæiske lande bliver medlem af EU. På den anden side har partiets gruppeformand Kristian Thulesen Dahl i TV2 Nyhederne sagt, at han principielt finder det rigtigt med et forbud mod eksklusivaftaler, og at han håber, det ender med, at Dansk
Folkeparti kan stemme for et lovindgreb i arbejdsmarkedets aftaler.

Jeg synes i øvrigt, at LO har gjort et godt stykke arbejde ved at påvise, hvilket juridisk makværk der ligger til grund for regeringens ideologiske lovindgreb mod nogle af eksklusivbestemmelserne på arbejdsmarkedet.

Regeringen har intet imod eksklusivbestemmelser til at beskytte advokater og læger mod løntrykkeri. Man kan slet ikke være praktiserende advokat eller læge i Danmark uden at være medlem af den pågældende organisation. Det er da en eksklusiv monopolbestemmelse, der vil noget. Men det generer ikke regeringen. Når smede, specialarbejdere og andre fra LO-organisationer indgår gensidigt forpligtende aftaler med arbejdsgiverne, så er regeringen til gengæld ude med den ideologiske rive.