Beskeden effekt af tværfaglige a-kasser

Af Johannes Krarup, NET-Redaktionen

Det lave antal overflytninger mellem a-kasserne siden de tværfaglige a-kasser blev mulige i september 2002 forklares med stigende ledighed.

Systemer Oprettelsen af tværfaglige a-kasser, som beskæftigelsesministeren fik åbnet for i 2002, påvirker kun antallet af flytninger mellem a-kasserne marginalt. For selv om dannelsen af flere tværfaglige a-kasser giver medlemmerne flere muligheder at vælge imellem, betyder det samtidig, at færre bliver tvunget til at skifte a-kasse, når de skifter job.

Venstres arbejdsmarkedsordfører, Jens Vi-bjerg, har bedt beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) redegøre for, hvor mange medlemmer af a-kasserne, der har benyttet flytteretten efter dannelsen af de tværfaglige a-kasser, der blev mulige fra 1. september 2002.
Beskæftigelsesministeren har fået Arbejdsdirektoratet til at gøre op, at der har været 109.000 overflytninger mellem a-kasserne i perioden 22. september 2002 til 18. januar 2004 – altså 16 måneder.

Fra A-kassernes Samvirke gør sekretariatschef Torben D. Jensen opmærksom på, at Arbejdsdirektoratets benchmarking af a-kasserne opgør antallet af overflytninger mellem a-kasserne til knap 380.000 om året. Det lave antal overflytninger siden september 2002 tilskriver han den stigende ledighed.

»Når beskæftigelsen er høj, er mobiliteten på arbejdsmarkedet også høj. Og når man skifter arbejde, så bliver man også ofte nødt til skifte a-kasse,« siger Torben D. Jensen til NET-Redaktionen.

Han mener, at man får det bedste billede af, hvad dannelsen af de tværfaglige a-kasser har haft af betydning for overflytninger, ved at se på medlemstallet for Danske Lønmodtageres A-kasse, som blev oprettet som følge af lovændringen i 2002. Den a-kasse har omkring 20.000 medlemmer.

Der er for tiden 33 statsanerkendte a-kasser. Heraf er de 12 fagligt afgrænsede for lønmodtagere, de 13 fagligt afgrænsede for lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, de fire er tværfaglige for lønmodtagere, en er tværfaglig for selvstændige og de sidste tre er tværfaglige for lønmodtagere og selvstændige.