Balanceret mediedækning

Af

Regeringens kvalitetsreform får stort set lige mange positive og negative kommentarer med på vejen i landets aviser.

Balance Set over en bred kam er de landsdækkende og regionale aviser ualmindeligt balancerede i deres omtale af regeringens kvalitetsreform. Siden Venstres landsmøde i oktober sidste år er der skrevet 668 artikler, der på den ene eller den anden måde beskæftiger sig med regeringens kvalitetsreform. Og i 668 artikler optræder der 580 positive citater og 540 negative citater. Det viser en analyse, som mediedatabasen Infomedia har foretaget for Ugebrevet A4.

Analysen siger selvfølgelig ikke noget om, hvordan den enkelte avis har behandlet kvalitetsreformen. Det er muligt, at en negativ dækning i én avis opvejes af positiv dækning i en anden avis. Ligesom der i den enkelte artikel kan optræde lutter modstandere eller tilhængere. Men samlet set er der altså tale om en yderst balanceret mediedækning.

»Både modstanderne og tilhængerne er kommet til orde,« konkluderer Niels W. Christiansen, analysechef hos Infomedia.

Dermed kan befolkningens manglende tiltro til effekterne af regeringens kvalitetsreform tilsyneladende ikke tilskrives en entydig negativ presse.

Kigger man nærmere på tallene i Infomedias analyse, finder man, at omtalen af kvalitetsreformen toppede i forbindelse med Venstres landsmøde i oktober sidste år og umiddelbart efter statsministerens nytårstale 1. januar i år. I begge tilfælde blev der skrevet flere end 100 artikler, som beskæftigede sig med kvalitetsreformen.

I det hele taget er konklusionen, at kvalitetsreformen – særligt set i lyset af de indtil videre meget begrænsede konkrete udmeldinger – har fået stor omtale, mener Niels W. Christiansen.

»Men det er altså ikke ensbetydende med, at debatten også finder sted i befolkningen. Kigger man på de forholdsvis mange læserbreve, der er skrevet om emnet, så er det helt tydeligt, at det stort set kun er interesseorganisationer og politikere, der debatterer,«