Bag om undersøgelsen

Undersøgelsen af holdningen til jobsøgere på 60 år og derover er stillet af analysefirmaet Voxmeter for Ugebrevet A4 blandt 1002 uddannelses- og personaleansvarlige i henholdsvis den offentlige og den private sektor i perioden 21. januar – 24. marts. De deltagende 401 offentlige og 601 private ledere er repræsentativt udvalgte.

Meningsmålinger er altid behæftet med en vis statistisk usikkerhed. I denne undersøgelse er det relevant at være opmærksom på følgende:

  • 40 ud af 162 ledere på det sociale området i den offentlige sektor svarer, at de konsekvent sorterer jobsøgere på 60 år og derover fra, eller at seniorerne skal være bedre kvalificeret end yngre kandidater for at komme i betragtning til et job. Det giver 25 procent med en statistisk usikkerhed på 6,7 procent.
  • 14 ud af 128 ledere i industrien svarer, at de konsekvent sorterer jobsøgere på 60 år og derover fra, eller at seniorerne skal være bedre kvalificeret end yngre kandidater for at komme i betragtning til et job. Det giver 11 procent med en statistisk usikkerhed på 5,4 procent

Hvad er statistisk usikkerhed?

Den statistiske usikkerhed angiver den usikkerhed, der er om et resultat. Hvis en undersøgelse for eksempel siger, at 80 procent af danskerne er glade og usikkerheden er +- 2 procentpoint, betyder det, at vi med 95 procents sikkerhed kan sige, at resultatet ligger mellem 78 og 82 procent.

Den statistiske usikkerhed stiger, jo lavere antallet af deltagere i undersøgelsen er. Omvendt falder usikkerheden, hvis der er mange deltagere i undersøgelsen.

Klik her for at læse: artiklen Hver sjette chef diskriminerer ældre ansøgere