Bag om undersøgelsen

Meningsmålingen er gennemført af Analyse Danmark for Ugebrevet A4 fra 11. – 17. marts 2014 og bygger på svar fra 1.012 danskere i alderen 18 – 70 år. Deltagerne i undersøgelsen er repræsentativt udvalgte.

Meningsmålinger er altid behæftet med en vis statistisk usikkerhed. I denne undersøgelse er det relevant at være opmærksom på følgende:

 

  • 84 personer svarer, at de ved seneste folketingsvalg stemte på Radikale Venstre. Af de radikale vælgere mener 39 procent, at det er negativt eller meget negativt, at EU-borgere, der arbejder i et andet EU- land, har mulighed for at få sociale ydelser uden for deres eget lands grænser. Det giver en statistisk usikkerhed på 10,4.
  • 108 personer svarer, at de ved seneste folketingsvalg stemte på Dansk Folkeparti. Af DF-vælgerne mener 88 procent, at det er negativt eller meget negativt, at EU-borgere, der arbejder i et andet EU-land, har mulighed for at få sociale ydelser uden for deres eget lands grænser. Det giver en statistisk usikkerhed på 6,1.
  • 205 af de 1.012 personer i målingen har en erhvervsfaglig uddannelse som højest gennemførte uddannelse. Af de 205 personer med erhvervsfaglige uddannelser mener 78 procent, at det er negativt eller meget negativt, at EU-borgere, der arbejder i et andet EU-land, har mulighed for at få sociale ydelser uden for deres eget lands grænser. Det giver en statistisk usikkerhed på 5,7.
  • 135 personer angiver i undersøgelsen, at de har en lang videregående uddannelse. Ud af de 135 personer svarer 44 procent, at de er negative eller meget negative overfor, at EU-borgere, der arbejder i et andet EU-land, har mulighed for at få sociale ydelser uden for deres eget lands grænser. Det giver en statistisk usikkerhed på 8,4.

 

Hvad er statistisk usikkerhed?

Den statistiske usikkerhed angiver den usikkerhed, der er om et resultat. Hvis en undersøgelse for eksempel siger, at 80 procent af danskerne er glade og usikkerheden er +- 2 procentpoint, betyder det, at vi med 95 procents sikkerhed kan sige, at resultatet ligger mellem 78 og 82 procent.

Den statistiske usikkerhed stiger jo lavere antallet af deltager ei undersøgelsen er. Omvendt falder usikkerheden, hvis der er mange deltagere i undersøgelsen.

Læs artiklen Danskerne raser mod sociale ydelser til EU-borgere