Bag om undersøgelsen

Undersøgelsen er foretaget for Kraks Fonds Byforskning af tre forskere fra Københavns Universitet og University of Oxford.

Undersøgelsen er baseret på registerdata fra Danmarks Statistik (herunder Industriens Salg af Varer, Udenrigshandelsstatistikken, Den Integrerede Database for Arbejdsmarkedsforskning) og FN’s COMTRADE database.

Udregningerne af importkonkurrencen er baseret på detaljerede varekoder både for importen fra Kina og for de enkelte danske virksomheder. En stigning i importkonkurrencen fra Kina på ti procentpoint vil sige, at kinesiske varer eksempelvis går fra at udgøre to til at udgøre tolv procent af de varer, der bliver solgt i Danmark med den varekode.

Medarbejdernes lønudvikling er renset for den generelle lønstigning i samfundet og konjunktureffekter, ligesom den er renset for den enkelte ansattes karakteristika som køn og erhvervserfaring og virksomhedens karakteristika.

De kortuddannedes lønfald på 4,8 procent skal derfor ikke forstås som et absolut fald. En stigning i importkonkurrencen fra Kina på 10 procentpoint giver et lønfald på 4,8 procent for kortuddannede i forhold til lønnen i en virksomhed, der ikke har oplevet en stigning i importkonkurrencen fra Kina.

Læs artiklen her