Bag om undersøgelsen

Ugebrevet A4's interaktive grafik er lavet på baggrund af tal fra Danmarks Statistik. Grafikken viser udviklingen i danskernes disponible indkomster fra 2000-2012. Tallene dækker hele befolkningen fra 15 år og opefter.

Alle tal er omregnet til 2012-priser, så der kan foretages sammenligninger på tværs af perioden. Det vil sige, at stigende disponible indkomster ikke blot er udtryk for generelle prisstigninger, men et udtryk for stigende velstand.

Den disponible indkomst er kort fortalt et udtryk for, hvor mange penge en person har til rådighed, når vedkommende har fået løn, betalt skat og modtaget eventuelle overførselsindkomster. Kapitalindkomst i form af eksempelvis renteindtægter indgår også.

Læs: Økonimisk ligestilling trækker ud