Bag om undersøgelsen

Undersøgelsen er gennemført af Analyseinstituttet YouGov for Ugebrevet A4 fra 31. januar – 5. februar 2014 via internettet. Undersøgelsen bygger på svar fra 1.305 danskere i beskæftigelse i alderen 18 – 65 år. Deltagerne i undersøgelsen udgør et repræsentativt udsnit af danskerne.

Meningsmålinger er altid behæftet med en vis statistisk usikkerhed. I denne undersøgelse er det relevant at være opmærksom på følgende:

 

  • Kun 71 af de 1.305 personer angiver, at de arbejder i en region. Når 63 procent af de 71 personer erklærer, at deres arbejdsgiver inden for det seneste år ikke har inviteret til og betalt for en række kulturelle begivenheder, giver det en statistisk usikkerhed på +/- 11,2.
  • Kun 116 af de 1.305 personer angiver, at de arbejder i staten. Når 60 procent af de 116 personer erklærer, at deres arbejdsgiver inden for det seneste år ikke har inviteret til og betalt for en række kulturelle begivenheder, giver det en statistisk usikkerhed på + / - 8,9.
  • Kun 266 af de 1.305 personer angiver, at de arbejder i en kommune. Når 57 procent af de 266 personer erklærer, at deres arbejdsgiver inden for det seneste år ikke har inviteret til og betalt for en række kulturelle begivenheder, giver det en statistisk usikkerhed på +/- 5,9.

 

Hvad er statistisk usikkerhed?

Den statistiske usikkerhed angiver den usikkerhed, der er om et resultat. Hvis en undersøgelse for eksempel siger, at 80 procent af danskerne er glade og usikkerheden er +-2 procentpoint, betyder det, at vi med 95 procents sikkerhed kan sige, at resultatet ligger mellem 78 og 82 procent.

Den statistiske usikkerhed stiger jo lavere antallet af deltagere i undersøgelsen er. Omvendt falder usikkerheden, hvis der er mange deltagere i undersøgelsen.

Læs artiklen om kulturfryns her.