Bag om undersøgelsen

Opgørelsen af 3F’s medlemmers og tillidsvalgtes etniske herkomst er lavet ved at sammenkøre 3F’s medlemsdata med oplysninger fra Danmarks Statistik.

Kategorien medlemmer dækker over medlemmer af 3F fagforbundet og 3F a-kassen.

Kategorien tillidsvalgte dækker over tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og disses suppleanter.

Etniske minoriteter omfatter indvandrere, efterkommere af indvandrere og medlemmer, der ikke har bopæl i Danmark.

Læs artiklen Tyrkere er mere fagligt aktive end litauere