Bag om undersøgelsen

Undersøgelsen er gennemført af Ugebrevet A4 i perioden 23. til 29. januar 2014. 785 medlemmer af de lokale beskæftigelsesråd har fået et spørgeskema.

247 har svaret på spørgsmålet: ’I hvor høj grad tror du, det vil lykkes inden for faste tidsfrister at opbygge velfungerende it-systemer?’.

Undersøgelsen er ikke repræsentativ for de lokale beskæftigelsesråd, men den giver nogle indikationer af fremherskende holdninger.

Medlemmerne i det lokale beskæftigelsesråd repræsenterer typisk forskellige grupper: byrådet, arbejdsgivere, lønmodtagere, handicappede, uddannelses-institutioner eller indvandrere. Formanden er medlem af byrådet.