Bag om undersøgelsen - Danmark halter bagefter naboer i forskning

Tænketanken Cevea bruger i sin undersøgelse tal fra EU’s statistiske kontor, Eurostat. I undersøgelsen sammenligner Cevea Danmarks udgifter til forskning og udvikling i forhold til andre lande.

For at kunne lave en retfærdig sammenligning af staternes investeringer i forskning måler Cevea udgifterne op mod antallet af indbyggere. Helt præcist er der tale om forbruget af euro omregnet til 2005-priser.

Videnskabsministeriet gør opmærksom på, at man normalt i Eurostat og i internationale organisationer som OECD måler de offentlige investeringer i forskning op mod bruttonationalproduktet (BNP).

Gør man det, tegner der sig et andet billede af Danmarks position sammenlignet med andre lande. Med den målemetode bliver Danmark – ligesom i Ceveas opgørelse – overhalet af Sverige og Finland på offentlige investeringer i forskning, men ligger foran Tyskland og Norge.

Cevea forklarer, at man har valgt at måle investeringerne i forskning og udvikling per indbygger, fordi befolkningstallet ikke svinger så meget op og ned som BNP. Måler man op mod BNP, kan man havne i den bizarre situation, at andelen stiger, selv om de faktiske udgifter til forskning falder. Det kan ske, hvis man under en krise har et stort fald i BNP, så nævneren – altså BNP – i brøken bliver mindre.

Videnskabsministeriet kritiserer Ceveas opgørelse, fordi Cevea har valgt at korrigere for prisforskelle mellem lande. Altså korrigere for, at der er meget stor forskel på pengenes købekraft rundt omkring i Europa. Det mener ministeriet imidlertid fører til, at den danske skattefinansierede forskning forholdsvis bliver sat for lavt, da udgifterne til forskere ikke varierer i samme grad som udgifterne til forbrugsvarer.

Ministeriet skriver:

Ceveas opgørelse er problematisk, fordi prisen for at ansætte en forsker i de forskellige lande ikke varierer så meget som prisen på almindelige forbrugsvarer. Ved at købekraftsregulere kommer Cevea til at underestimere de danske investeringer i forskning og udvikling.

Klik her for at læse artiklen: Danmark halter bagefter naboer i forskning