Bag om undersøgelsen af politikernes mærkesager

Til undersøgelsen har vi indsamlet alle lokale mærkesager, de 175 danske medlemmer af Folketinget har angivet under valgkampen i 2011.

Størstedelen af mærkesagerne er fundet på altinget.dk, hvis valgportal fra 2011 stadig er tilgængelig. Her har kandidaterne angivet deres mærkesager efter EU-, landspolitiske- og lokale mærkesager.

Disse informationer er suppleret med mærkesager fra Politikens valgsite fra 2011: valg2011.politiken.dk.

Dette site er ikke længere tilgængeligt. Derfor har vi måttet bruge funktionen ‘waybackmachine’ på archive.org, som gemmer kopier af sider på nettet, til at rekonstruere oplysningerne. Da waybackmachine ikke kopierer hjemmesiderne hver dag, kan der være enkelte mærkesager, vi har misset.

Som supplement til disse data har vi fundet de mærkesager, politikerne har angivet på deres personlige hjemmesider.

I alt har vi fundet 398 lokale mærkesager fordelt på 142 politikere. 33 politikere angav ingen lokale mærkesager. De fire nordatlantiske folketingsmedlemmer indgår ikke i undersøgelsen.

Disse data har vi krydset med oplysninger om politikernes udvalgsposter og ordførerposter.

Informationer om folketingsmedlemmernes udvalgsposter er indhentet fra Folketingets Oplysning.

Ordførerposterne har budt på flere vanskeligheder, da der ikke findes officielle data om partiernes udskiftning på posterne. Derfor har vi igen måttet bruge waybackmachine til at  gennemgå de gemte versioner af Folketingets hjemmeside i valgperioden fra 2011-2015. Også her må vi tage forbehold for eventuelle huller i opgørelsen af ordførerposter.

Sammenkædningen af mærkesager og de politiske poster er sket i samråd med parlamentsforsker på Roskilde Universitet Flemming Juul Christiansen.