Bag om undersøgelsen af danskernes dagsorden

Meningsmålinger er altid behæftet med en vis statistisk usikkerhed. I denne undersøgelse er det relevant at være opmærksom på følgende:

  • I gruppen af unge vælgere i alderen 18 – 29 år angiver 26 procent ud af 225 respondenter, at sundhed er det vigtigste på vælgernes dagorden. Det giver en statistisk usikkerhed på 5,7.
  • I gruppen af unge vælgere i alderen 18 – 29 år angiver 44 procent, at udlændingepolitik er det vigtigste på den politiske dagsorden. Det giver en statistisk usikkerhed på 6,5.
  • I gruppen af vælgere over 60 år angiver 47 procent af 405 respondenter, at sundhed er det vigtigste på vælgernes dagsorden. Det giver en statistisk usikkerhed på 4,9.
  • I gruppen af vælgere over 60 år angiver 28 procent, at udlændingepolitik er det vigtigste på vælgernes dagsorden. Det giver en statistisk usikkerhed på 4,4.

Hvad er statistisk usikkerhed?

Den statistiske usikkerhed er et udtryk for den usikkerhed, der er om et resultat. Hvis en undersøgelse for eksempel siger, at 80 procent af danskerne er glade, og usikkerheden er +- 2 procentpoint, betyder det, at vi med 95 procents sikkerhed kan sige, at resultatet ligger mellem 78 og 82 procent.

Den statistiske usikkerhed stiger, jo lavere antallet af deltagere i undersøgelsen er. Omvendt falder usikkerheden, hvis der er mange deltagere i undersøgelsen.