Arbejdsmiljødukse dumper med et brag

Af

Arbejdstilsynet har fundet arbejdsmiljøproblemer hos 20 ud af 28 virksomheder med arbejdsmiljøcertikat. Virksomheder med certifikat skulle ellers være dukse på arbejdsmiljøet og ifølge regeringens udspil til arbejdsmiljøreform fremover slippe for kontrol fra Arbejdstilsynet. LO og SF mener, at det rokker ved fundamentet for reformplanerne.

På papiret hører de hjemme i arbejdsmiljøets superliga, men reelt kæmper de mod nedrykning fra 2. division. Det er billedet af de virksomheder med arbejdsmiljøcertifikat, som Arbejdstilsynet hidtil har besøgt. Frem til 15. november har Arbejdstilsynet gennemført 28 tilsynsbesøg hos certificerede virksomheder, og i 20 af dem – hvilket svarer til over 70 procent – var der problemer med arbejdsmiljøet.

På baggrund af besøgene fik de 20 virksomheder tilsammen hele 42 såkaldte strakspåbud, fem forbud, ni påbud, 11 rapporter om væsentlige problemer, 19 vejledninger og otte politianmeldelser. Det fremgår af et skriftligt svar fra beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) til SF’s arbejdsmiljøordfører Lene Garsdal.

Virksomhederne har ellers gennemgået en længere procedure for at få arbejdsmiljøcertifikatet, som skulle borge for et pletfrit arbejdsmiljø. Og regeringens udspil til en ny reform af arbejdsmiljøet lægger op til, at virksomheder med certifikat fremover helt skal slippe for tilsynsbesøg fra Arbejdstilsynet.

Lene Garsdal er rystet over tallene og har derfor kaldt beskæftigelsesministeren i samråd om certificeringsordningen, hvor hun også vil spørge ham, om han virkelig stadig mener, at de certificerede virksomheder skal slippe for besøg:

»Den tanke har kun mening, hvis vi kan være sikre på, at arbejdsmiljøet er i orden, og at virksomhederne selv er gode nok til at tackle nye arbejdsmiljøproblemer. Nu viser tallene med al tydelighed, at et certifikat ikke giver sikkerhed for, at arbejdsmiljøet er i orden,« siger Lene Garsdal.

LO-sekretær Marie-Louise Knuppert er på samme linje:

»Hvis Arbejdstilsynets kontrolbesøg afspejler virkeligheden, så arbejdsmiljøcertifikaterne ikke lever op til vores forventninger, kan vi under ingen omstændigheder støtte, at virksomheder med et arbejdsmiljøcertifikat bliver fritaget for tilsyn fra Arbejdstilsynet,« siger hun.

Midt i november havde i alt 148 virksomheder arbejdsmiljøcertifikat, og Arbejdstilsynet har altså besøgt 28 af dem med nedslående resultater til følge. En stor del af de besøgte virksomheder med problemer er dog inden for byggebranchen, hvor Claus Hjort Frederiksen i sit svar gør opmærksom på, at arbejdsforholdene typisk ændrer sig hele tiden. Men beskæftigelsesministeren vil nu indskærpe, at der kun må udstedes arbejdsmiljøcertifikat, hvis der ikke er problemer, som kan betyde påbud fra Arbejdstilsynet.