Arbejdsmiljø under mange lupper

Af Karsten Christensen

Der drives arbejdsmiljøforskning mange steder i landet. Regeringen og arbejdsmarkedets parter er i gang med at finde ud af, hvordan arbejdet koordineres bedre.

Miljøet på din arbejdsplads kan være under lup mange steder i landet.

Det kom beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) for skade at sige, da bølgerne gik højt efter de store besparelser på bevillingerne til Arbejdsmiljøinstituttet (AMI).

Nu er videnskabsminister Helge Sander (V) kommet sin partifælle til undsætning med et svar til folketingsmedlem Carsten Hansen (S), der dokumenterer Hjorts påstand.

Helge Sander oplyser, at AMI i 1999 nok stod for 40 procent af den samlede arbejdsmiljøforskning, når den måles i årsværk. Men han tilføjer, at der blev drevet arbejdsmiljømæssig forskning 39 forskellige steder i landet.

Universiteter og højere læreranstalter stod for 33 procent af arbejdsmiljøforskningen, mens Universitetshospitalerne tegnede sig for godt syv procent. De resterende cirka 20 procent blev udført på andre offentlige forskningsinstitutioner samt på private institutioner.

Det kalder på en bedre samordning, og i begyndelsen af maj venter Helge Sander at få resultatet af en undersøgelse af sektorforskningens rolle i det offentlige forskningssystem, som Danmarks Forskningsråd er sat til at udarbejde. Både Socialforskningsinstituttet og AMI er omfattet af undersøgelsen.

Arbejdsmiljøforskningens fremtidige struktur bliver i øjeblikket drøftet mellem arbejdsmarkedets parter i Arbejdsmiljørådet.

På baggrund af det arbejde vil beskæftigelsesministeren tage initiativ til at forbedre og udbygge samspillet mellem aktørerne inden for arbejdsmiljøforskningen, oplyser Helge Sander.