Arbejdsmiljø koster 500 millioner arbejdsdage

Af Peder Munch Hansen

EU-Kommissionen opfordrer medlemslandene til at investere i socialpolitik og en politik, hvor så mange borgere som muligt får en plads på arbejdsmarkedet.

Dårligt arbejdsmiljø koster årligt op mod 500 millioner arbejdsdage i EU. Udgifterne svarer til omkring tre procent af EU’s samlede nationalprodukt. Og dårlige sociale forhold, der fører til sociale tabere, sygdom og kriminalitet, koster mellem 1.000 og 2.000 milliarder euro om året – mellem 7.400 og 14.800 milliarder kroner – skønner EU-Kommissionen. De 15 landes stats- og regeringsledere drøftede fredag vækst og beskæftigelse på et særligt topmøde i Bruxelles.
Topmødet gjaldt den såkaldte Lissabon-proces, som stats- og regeringslederne vedtog for tre år siden. Den ambitiøse proces skal gøre EU til den økonomisk mest konkurrencedygtige region i verden inden 2010. Beskæftigelsen skal op på 70 procent og fattigdommen halveres samtidig med, at EU bliver førende inden for den ny teknologi.

Topmødet blev indledt torsdag med et særligt socialt topmøde med arbejdsmarkedets parter i Europa. EU-kommissær Anna Diamantopoulou påpegede, at socialpolitik ikke bare er en udgift, men koster ligesom et dårligt arbejdsmiljø.

Kommissionen opfordrer EU-landene til at investere i socialpolitik og en politik, hvor så mange som muligt får en plads på arbejdsmarkedet. Uddannelser og efteruddannelser skal fremmes, og der skal investeres i et godt arbejdsmiljø.

Generalsekretæren for den Europæiske Faglige Sammenslutning, EFS, Emilio Gabaglio, beklagede efter mødet, at EU-landene ikke lever op til Lissabon-processens målsætninger. De følger ikke op på den politik, som EU angiver med blandt andet retningslinjer for den økonomiske politik og beskæftigelsespolitikken. Samtidig beklagede Emilio Gabaglio, at EU’s økonomiske politik er for stram. Lav inflation og lave offentlige udgifter går forud for vækst og beskæftigelse.

Kommissionen skønner, at 80 procent af den teknologi, der er kendt i dag, er umoderne om ti år. Så hurtigt går udviklingen. Derfor er livslang læring vejen frem. De, der ikke hele tiden får ny viden, kommer bagefter, mener Kommissionen.