Arbejdsmarkedsreform: Et skridt i den rigtige retning

Af Jan Petersen, arbejdsmarkedspolitisk ordfører for Socialdemokraterne

Socialdemokraterne står fuldt ud bag forliget med regeringen om reformen af arbejdsmarkedet. Den peger den rigtige vej – og er en fortsættelse af den tidligere socialdemokratisk ledede regerings uddannelsesindsats.

Socialdemokraterne har valgt at indgå et større forlig med VK-regeringen. En arbejdsmarkedsreform – eller jobreform om man vil – som på en gang forenkler det nuværende system og forbedrer de lediges muligheder væsentligt for at komme hurtigere i job eller uddannelse. Socialdemokraterne står fuldt ud bag forliget, og de ledige kan være godt tjent med, at Socialdemokraterne fortsat har et medansvar for arbejdsmarkedspolitikken. Andet ville være uforsvarligt og uden balance i virkeligheden.

Med forliget er der skabt et langt mere enkelt og individuelt system for de ledige – hvis muligheder for uddannelse og tidlige tilbud er blevet væsentligt forbedrede. Det ville ikke være sket uden Socialdemokraternes deltagelse. Sanktionerne mod ledige er blevet mildnet i forhold til regeringens udspil, og nyuddannede skal ikke vente et år på at få omregnet deres dagpenge, hvis de har haft arbejde. Nu kan det ske efter et halvt år. Og så har vi fået luget ud i den geografiske mobilitet, så der for eksempel bliver taget særlige hensyn til børnefamilier, som slipper for at rejse langt efter jobtilbud.

Det er ganske gode forbedringer. Opkvalificeringen af den lediges kompetencer er et mindst lige så vigtigt element i reformen. Hvis vi får løftet kompetencerne og får sat en positiv udvikling i gang for den enkelte ledige, vil vi være nået meget langt i bestræbelserne på at få flere ud af arbejdsløshedskøen og ind på arbejdspladserne. Det er Socialdemokraternes motivation for at indgå i et bredt politisk forlig på arbejdsmarkedsområdet.

Helt konkret er der skabt bedre uddannelsesmuligheder i det ordinære uddannelsessystem for ledige over 30 år. Positivlisten afskaffes – den har været en forhindring for den hidtidige indsats. Nu åbnes der for muligheder for opkvalificering allerede i det første ledighedsår. Det er et løft. Desuden er der skabt muligheder for at give fortsat støtte til opkvalificering til ledige, der opnår ordinær beskæftigelse. Der er fortsat mulighed for seks ugers selvvalgt uddannelse – suppleret med seks ugers uddannelse efter aftale med myndighederne. Det er også et væsentligt løft på uddannelsesområdet.

Vi har også skabt langt bedre muligheder for flere voksenlærlingeforløb, og ordningen gøres permanent i det offentlige system – blandt andet på social- og sundhedsområdet. Det er et stort løft.

Alt i alt er arbejdsmarkedsreformen et par skridt i den rigtige retning – og en fortsættelse af den tidligere socialdemokratisk ledede regerings uddannelsesindsats. Her var behovene for uddannelse og opkvalificering anerkendt. Det forsøger den nuværende VK-regering at bygge videre på – men det lader sig ikke gøre uden Socialdemokraterne ved bordet.