Arbejdsevnen skal vedligeholdes via BST

Af Thora Brendstrup, lægekonsulent i SiD

Ole Wessung har i A4 nummer 2 luftet den ide, at der på enhver virksomhed via overenskomsterne skal forhandles om en sundhedsklinik bemandet med fysioterapeuter, massører, kiropraktorer, zoneterapeuter og psykologer. Han mener, at dette er løsningen på problemer som nedslidning og sygefravær. Han kalder det at knytte forebyggende behandling til den enkelte arbejdsplads.

Så er det, jeg lige vil spørge: Var det ikke meningen, at det er Bedriftssundhedstjenesten (BST), der skal tage sig af det forebyggende arbejde på virksomhederne? Mit råd er, at udbygning af BST-ordningen – som forhandles i øjeblikket – er en langt væsentligere indsats for det forebyggende arbejde end Wessungs individualiserende forslag: Behandling af den enkelte ansattes muskelspændinger. Så vedkommende kan holde længere i et nedslidende job!
Det er rigtigt, at sygefraværet i Danmark er stigende – om end det stadig er meget mindre end i Sverige og Norge. Det er rigtigt, at mennesker bliver slidt ned på de danske arbejdspladser. Men det er noget af en påstand, at disse problemer kan løses ved hjælp af individuel behandling af den enkelte ansattes smerter på en sundhedsklinik med et personale, som ikke har noget ansvar over for det kollektive arbejdsmiljø.

Vi er i SiD ved at undersøge årsager til langvarigt sygefravær. En del af sygefraværet skyldes dårlig tilrettelæggelse af udredningsarbejdet omkring diagnose og behandling for sygdomme i bevægeapparatet, som SiD’erne har mange af. Patienter forsvinder i en »Bermudatrekant« mellem egen læge, arbejdspladsen og sundhedssystemet i øvrigt. Der mangler således en indsats for at koordinere tidlig afklaring – og behandling – af lidelser i bevægeapparatet. Så langt er jeg enig med Wessung. Men løsningen ligger ikke i private sundhedsklinikker på de enkelte virksomheder. Private sundhedsklinikker er en dyr og en dårlig løsning – trods skattefradrag. Løsningen ligger i at få det offentlige sundhedssystem til at fungere bedre og i at få udbredt BST til alle danske virksomheder.