Arbejderne valgte Danmarks liberale parti

Af

På 12 år har Venstre næsten femdoblet antallet af arbejderstemmer – fra 7 til 32 procent. Siden valget er Venstre dog gået markant tilbage hos arbejderne, viser ny Gallup-undersøgelse. Tallene gør indtryk på LO´s formand Hans Jensen, der gerne vil diskutere nye samarbejdsformer med Socialdemokratiet.

Tallene taler deres eget klare sprog: De danske arbejdere vendte ryggen til Socialdemokratiet ved valget i november sidste år, hvor partiet fik 30 procent af arbejdernes stemmer. Ved folketingsvalget i 1998 var tallet 42 procent. Med andre ord et dramatisk fald på 12 procent. Dertil kommer den kendsgerning, at Venstre ved valget sidste år for første gang blev landets største arbejderparti med 32 procent stemmer blandt arbejderne. Dermed forsatte det gamle bondeparti sit voldsomme indhug på arbejderstemmerne, som har fundet sted op gennem 1990’erne

Den voldsomme rutsjetur for Socialdemokratiet er belyst i en undersøgelse, som Gallup har foretaget for UgebrevetA4.

Socialdemokratiet er da også gået tilbage blandt arbejderne ved samtlige valg i 1990erne. Ved valget i 1990 fik de socialistiske partier 67 procent af stemmerne. Ved valget sidste år var tallet skrumpet til under 40 procent:

»De danske parcelhuskvarterer er skønsomme blandinger af arbejdere og funktionærerne. Arbejdere ligner og lever som den danske middelklasse. Arbejderne er ikke en svag gruppe i det danske samfund med klare interesser. Helt basalt giver det ikke længere mening at tale om arbejderne som en samlet vælgergruppe, der gør og mener bestemte ting. Derfor har det også en effekt, når Venstre på succesfuld vis har fået positioneret sig som et bredt moderne parti,« siger Johannes Andersen.

Sidste år fremlagde de økonomiske vismænd eksempelvis en beregning, der viste, at en metalarbejders livsindkomst er på størrelse med en offentligt ansat med en humanistisk universitetsuddannelse.

Men der er stadigvæk en forskel på ufaglærte og faglærte arbejdere. Blandt de ufaglærte var Socialdemokratiet det største parti ved folketingsvalget. Ifølge Johannes Andersen udgør de ufaglærte en gruppe i samfundet, der ikke er blevet en integreret del af den middelklasse, som de faglærte er blevet suget ind i. 

Samtidig viser Gallup-undersøgelser for Ugebrevet A4, at Socialdemokratiet har bedst fat i ældre arbejdere og i de ansatte på store industrivirksomheder.

På de mindre arbejdspladser står Venstre, Dansk Folkeparti og venstrefløjen relativt stærkt. Især blandt yngre arbejdere i Jylland får Venstre rigtig mange stemmer.

Fogh på retur

Siden valget sidste år er der imidlertid sket et fald i tilslutningen til Anders Fogh Rasmussen blandt arbejderne. Blandt de ufaglærte har Fogh mistet syv procent af sin tilslutning, hos de faglærte er faldet på to procent. Derimod har Socialdemokratiet hentet ni procent hos de ufaglærte, og partiet er igen det største arbejderparti.

»Mange af de ufaglærte vender hjem til Socialdemokratiet. De ville straffe partiet ved valget, men siver tilbage,« siger Johannes Andersen.

Han mener, at det paradoksalt nok har givet en positiv effekt hos vælgerne, at S-ledelsen ikke har været særlig synlig siden valget:

»Det slider meget på en politiker at sidde i regering. I dag sætter mange vælgere deres kryds som et fravalg, og derfor er synlighed ikke altid en gevinst.«

Arbejdere eller ej

Til trods for Venstres øjeblikkelige tilbagegang mener Johannes Andersen, at undersøgelsen giver Socialdemokratiet grund til at gå i tænkeboks.

>>Partiet er tvunget til at spørge sig selv, om arbejderne i bred forstand skal være rygraden i partiets politik og identitet,« siger han.

Han mener, det er vigtigt, at partiet ser udviklingen som en udfordring, der også indeholder mange positive elementer. Vigtigst er det at forstå, at langt de fleste stemmer kan erobres eller tilbageerobres.

Johannes Andersen tvivler ikke på, at Socialdemokratiet har flere store potentielle vælgergrupper. Han mener ikke mindst, at partiet kan bygge videre på fremgangen blandt funktionærgrupperne og kvinderne. Samtidig skal partiet dog være i stand til at tiltrække en stor del af arbejderne, der udgør godt en fjerdedel af vælgerne.

Socialdemokratiet eller ej

Ligeledes giver tallene grund til eftertanke i den danske fagbevægelse. LO’s formand Hans Jensen mener, at der var to grunde til, at arbejderne gjorde Venstre til det største parti.

For det første er der en grundlæggende tryghed i samfundet i dag, som skyldes den stærke økonomiske vækst under SR-regeringen.  Det har givet dem lyst til at eksperimentere med nye ansigter.

For det andet lykkedes det, ifølge LO-formanden, ikke for den tidligere regering at formidle en drøm om det samfund, de gerne ville have. Derimod evnede VK-blokken at tegne et billede af, at de var bedre til at sikre og udvikle det socialdemokratiske velfærdssamfund.

Hans Jensen lægger ikke skjul på, at det gør stort indtryk på ham, at Venstre blev det største arbejderparti ved valget. Men han mener ikke, det rokker ved, at der er nogle partier på Christiansborg, som er bedre til at varetage lønmodtagernes interesser end andre. Socialdemokratiets store fremgang i Gallup-undersøgelsen tilskriver Hans Jensen således, at det nu er ved at gå op for vælgerne, at VK-regeringen ikke er til gavn for almindelige mennesker.

Hans Jensen mener, at LO-fagbevægelsen forsat skal støtte Socialdemokratiet, selv om mange arbejdere tilsyneladende foretrækker andre legekammerater på Christiansborg.

»Som faglig leder er det min forbandede pligt at stå ved, hvad mine erfaringer siger mig, er det bedste for danske lønmodtagere. Og jeg mener, at vi har haft meget stor glæde af samarbejdet med Socialdemokratiet. Men jeg vil meget gerne diskutere, om vi har den rigtige samarbejdsform nu. Lad os bare kigge på forskellige modeller,« siger Hans Jensen.