Ansigtsløftning til a-kasserne

Af | @GitteRedder

Ny undersøgelse konkluderer, at a-kasserne har et dårligt image, og det skal der rettes op på, mener A-kassernes Samvirke.

De unge gider ikke melde sig ind. Andre kender ikke en pind til a-kasserne og kan ikke se nogle fordele i at være medlem. Mange har også sejlivede fordomme om a-kasserne, som gør, at de hellere vil spare kontingentet.

Det står grelt til med a-kassernes image i offentligheden, viser en ny undersøgelse fra A-kassernes Samvirke, der er en fælles paraplyorganisation for alle a-kasser.

A-kasserne taber medlemmer, og den store uvidenhed omkring a-kassernes arbejde er den største forhindring for, at flere kommer til, viser undersøgelsen.

Udover problemerne med at rekruttere nye medlemmer har a-kasserne også et blakket ry hos såvel pressen som politikerne. Ifølge undersøgelsen virker a-kasserne umoderne, ufleksible, ineffektive og uden gennemslagskraft. Endelig er det en udbredt opfattelse, at a-kasserne kan trimmes, og administrationsbidraget bør sættes ned.

»Nu vil vi ændre på vores dårlige image,« siger direktør i A-kassernes Samvirke, Torben Dam Jensen, og henviser til, at der allerede er udarbejdet en handlingsplan, der lægger op til at styrke a-kassernes image.

»Vi har været alt for dårlige til at sælge os selv. Vi har troet, at vi kunne klare os ved at administrere, men når a-kasserne drives af medlemmerne, må vi også have en klar profil og demonstrere, at vi er en aktiv organisation,« siger Torben Dam Jensen.

Han kalder det tvingende nødvendigt, at a-kasserne bliver mere udadvendte.

»Folk skal have et tilbud om medlemskab og en forklaring på, hvorfor man bør forsikres. Vi tror, at medlemmerne kommer af sig selv, men det er ikke længere nogen naturlov, at alle melder sig i fagforbund og a-kasse,« fastslår han.

Derfor skal a-kasserne også være offensive i arbejdsmarkedspolitiske diskussioner og mere målrettet gå ud og rekruttere medlemmer i hvervekampagner. Der skal også gang i et udviklingsprojekt om »fremtidens a-kasse.«

Torben Dam Jensen understreger, at A-kassernes Samvirke kun kan skabe de overordnede rammer for at ændre a-kassernes image. Den enkelte a-kasse skal også selv deltage, for at ansigtsløftningen lykkes. 

Endelig peger han på, at en undersøgelse fra Arbejdsdirektoratet sidste år viste, at der er stor tilfredshed med kasserne. Totalt er 85 procent af medlemmerne meget tilfredse eller tilfredse med servicen fra deres a-kasse. Igen et fingerpeg om, at det handler om synlighed og gennemslagskraft for at lokke nye medlemmer til.