Ansatte ønsker ny forsikring mod ledighed

Af | @GitteRedder

LO-forbundene er splittede i spørgsmålet om private arbejdsløshedsforsikringer som supplement til a-kassen. Kun et par forbund har planer om at tilbyde medlemmerne tillægsforsikring. Næsten syv ud af ti medlemmer af forbundene under LO vil ellers gerne have tilbuddet. Men hver fjerde tjener for lidt til overhovedet at komme i betragtning til en forsikring.

Private arbejdsløshedsforsikringer til laboranter og kassedamer er blevet en varm kartoffel i LO-fagbevægelsen. Det viser en rundringning, A4 har foretaget, hvor et flertal af LO-forbund erklærer sig som modstandere og ikke har planer om at tilbyde medlemmerne de såkaldte tillægsforsikringer.  Det gælder dog ikke HK. Om et par måneder får 370.000 HK-medlemmer tilbudt en forsikring, og både Forbundet af Offentligt Ansatte (FOA) og Dansk Metal overvejer at følge trop.

Derimod advarer Specialarbejderforbundet (SiD) og andre forbund om, at tillægsforsikringerne vil nedbryde det solidariske dagpengesystem. Og modstanderne frygter, at det vil skævvride samfundet, fordi kun de stærke lønmodtagere med sikre job og høje indtægter kan forsikre sig, mens lavtlønnede LO-medlemmer bliver tabere i spillet.

Fronterne mellem tilhængere og modstandere af tillægsforsikringer er dermed trukket skarpt op og bidrager til indtrykket af en fagbevægelse i splid med sig selv om noget så fundamentalt som arbejdsløshedsforsikringer. A-kasserne har for længst mistet monopolet på forsikring af ledige, og forsikringsselskaber står nu i kø for at tilbyde tillægsforsikringerne.

Ifølge HK-formand John Dahl får forbundets afdelingskontorer rundt om i landet hver dag besøg af medlemmer, der spørger, hvornår HK kommer med et tilbud om tillægsforsikring. Med voksende ledighed og utryghed på arbejdsmarkedet samt dagpengesatser, der ikke slår til i en familie ramt af pludselig arbejdsløshed, begynder folk ifølge John Dahl at gardere sig.

Presset fra medlemmerne fik i september HK til at foretage en Gallup-undersøgelse, hvor man spørger både HK-medlemmer og andre LO-medlemmer om deres interesse for at tegne en tillægsforsikring til den eksisterende arbejdsløshedsforsikring. Og hovedkonklusionerne er:

  • To ud af tre medlemmer er meget interesserede eller interesserede i at tegne tillægsforsikring.  Blandt LO-medlemmer generelt er 67 procent interesserede, mens 65 procent af HK’s medlemmer er interesserede.
  • Både blandt de interesserede HK- og øvrige LO-medlemmer siger godt 80 procent, at de helt sikkert eller overvejende sandsynligt vil tegne en forsikring, hvis de fik tilbuddet.
  • To ud af tre interesserede medlemmer mener, at det har stor positiv betydning for beslutningen om at tegne en sådan forsikring, hvis deres forbund frem for et privat forsikringsselskab tilbyder den.
  • Især de yngre medlemmer er interesserede.
  • Medlemmernes smertegrænse for indbetalinger til en forsikring ligger på cirka 50 kroner per udbetalt 1.000 kroner om måneden.
  • Hver tredje medlem er ikke interesseret i forsikringen, og blandt dem fremhæver mange, at de foretrækker en bedre økonomisk tryghed gennem højere dagpengesatser.
I luften til februar

Den store interesse har fået HK til at bede forsikringsselskabet ALKA regne på et tilbud til medlemmerne. Og viser det sig at være attraktivt, håber John Dahl at kunne fremlægge det for HK’s hovedbestyrelse i midten af januar.

»Vi stræber efter at gå i luften senest 1. februar,« siger John Dahl, hvis succeskriterium er, at et sted mellem 35 og 40.000 HK-medlemmer tegner en tillægsforsikring i den nærmeste fremtid.

Selv om flere forbund og især SiD er indædte modstandere af, at LO-forbund skal tilbyde forsikringerne, tager John Dahl kritikken roligt.

»SiD skyder over målet i sin kritik og får det næsten til at fremstå, som om vi er bannerførere for at svække det solidariske dagpengesystem. Det er det rene sludder. Vi vil stadig være optaget af at fastholde det solidariske a-kassesystem, men samtidig er vi nødt til at forholde os til, hvad vores medlemmer efterspørger,« siger John Dahl og henviser til, at Gallup-undersøgelsen viser, at ikke kun HK’ere, men alle LO-medlemmer, inklusive specialarbejdere, efterlyser tillægsforsikringer.

Lavtlønnede bliver tabere

Men forretningsfører i SiD’s a-kasse Morten Kaspersen, som også er formand for A-kassernes Samvirke, er skeptisk over for de spørgsmål, som HK via Gallup har stillet lønmodtagerne.

»Undersøgelsen giver et forkert billede af LO-medlemmernes ønsker og er derfor vildledende.

Mange LO-medlemmer er lavt lønnede og rammes hyppigt af ledighed, og derfor ville de slet ikke kunne tegne en tillægsforsikring,« påpeger Morten Kaspersen.

Der er flere grunde til, at SiD ingen planer har om at tilbyde de godt 300.000 specialarbejdere en tillægsforsikring. Først og fremmest vil en stor gruppe specialarbejdere ikke kunne komme i betragtning, fordi de tjener for lidt og har høj risiko for at blive arbejdsløse. Folk med indtægter under 18.500 kroner kan nemlig ikke tegne en tillægsforsikring, da reglerne i alle ordninger er, at dagpenge plus forsikringsydelser maksimalt må udgøre 80 procent af medlemmets hidtidige løn. Dernæst er SiD overbevist om, at det solidariske dagpengesystem vil begynde at smuldre, hvis private forsikringer breder sig.

»Fremtidens solidariske a-kassesystem står på spil med det her. Hvis lønmodtagerne selv begynder at tegne private forsikringer, så er jeg bange for, at et politisk flertal vil vejre morgenluft og sætte det solidariske system i stå eller ligefrem nedlægge det,« siger Morten Kaspersen.

Politisk fokus kan forsvinde

At Morten Kaspersens vurdering ikke er grebet ud i den blå luft vidner et HK-notat da også om.

Her står det sort på hvidt, at »der er en risiko for, at tillæg til det eksisterende arbejdsløshedssystem på sigt vil flytte det politiske fokus væk fra regulering af de nuværende satser. Det er absolut en risiko, som skal overvejes nøje«. I samme HK-notat fastslås det, at »de lavestlønnede ikke vil have mulighed for at tegne en forsikring. Det betyder, at HK og den øvrige fagbevægelse til stadighed har en faglig og politisk opgave i at sikre de lavestlønnede en dækning ved arbejdsløshed, som ikke langsomt bliver udhulet«.

Selv om formand for Kvindeligt Arbejderforbund (KAD) Lillian Knudsen ikke umiddelbart er begejstret for tillægsforsikringernes fremmarch, så vil hun ikke afvise, at KAD ud i fremtiden vil give sine medlemmer tilbuddet.

»Vi må vente og se, hvilke tilbud, pris og indhold ALKA kan fremvise. Hvis tillægsforsikringer er noget, som medlemmerne ønsker, og vi har en mulighed for kollektivt at hjælpe dem med en forsikringsordning, så vil jeg tage det op i hovedbestyrelsen til drøftelse,« siger Lillian Knudsen.

KAD-formanden er bekymret for, at mange lavtlønnede LO-medlemmer vil føle sig snydt af de nuværende forsikringsordninger. En undersøgelse foretaget af KAD’s a-kasse på grundlag af tilbud om tillægsforsikringer fra GE forsikring og Fair viser nemlig, at KAD-medlemmer og andre lavtlønnede næppe får gavn af dem. Derfor vil Lillian Knudsen følge udviklingen nøje for at sikre, at de lavtlønnede ikke bliver klemt i forsikringsboomet.

Også andre LO-forbund holder skarpt øje med tillægsforsikringerne og frygter, at det bliver en glidebane væk fra de solidariske velfærdsordninger og over mod et forsikringsdanmark, hvor der er forskel på rig og fattig.

»Vi vil ikke lege med tillægsforsikringer. Der er så mange skrappe betingelser knyttet til dem, at de fleste LO-medlemmer ikke fil få en pind ud af det samtidig med, at vi risikerer at skabe flere skævheder i samfundet,« siger næstformand i Dansk El-forbund Knud Erik Mikkelsen.

HK-formanden er udmærket klar over, at han bevæger sig i et minefelt:

»De, der går forrest, får altid de største røvfulde. Men jeg tror alligevel, at otte-ni LO-forbund tilbyder medlemmerne tillægsforsikringer i løbet af nogle år. Men det er ren gætværk,« siger John Dahl.