Alle må ændre signaler

Af

SF vil ikke længere skære dybt i forsvaret og nedlægge hjemmeværnet. Partiets nye spareprogram lægger op til næsten uændret forsvarsbudget og vil bevare hjemmeværnet i en ny, reduceret udgave. A4 har spurgt finansordfører og gruppeformand Ole Sohn, hvor langt SF vil gå for at komme til ministertaburetterne, og om han – som tidligere kommunist – nu definitivt har cuttet rødderne til venstrefløjen.

I vil frede forsvar og hjemmeværn for at komme til fadet. Har I fuldstændig cuttet jeres rødder?

»Vi har ikke cuttet vores rødder. Vi forsøger bare at bringe forsvar og hjemmeværn på niveau med nutiden. Hjemmeværnet har for længst udspillet sin rolle som del af det danske forsvar. Derimod er der et behov for et civilt beredskab, der kan takle miljøkatastrofer. Den opgave mener vi, at hjemmeværnet kan løse i en ny halveret udgave. Forsvaret vil vi underlægge samme effektiviseringskrav som den øvrige offentlige sektor. Vi vil fjerne unødigt sul og bruge pengene på uddannelse og sikkerhed for danske soldater, der deltager i internationale opgaver.«

Du var kommunistformand for et par årtier siden. Nu er du så NATO-fan. Er betegnelsen vendekåbe passende?

»Jeg forstår ikke den sammenkædning. Som en af de få har jeg faktisk været soldat og kender til forsvaret. Selvfølgelig skal Danmark have et forsvar, vi er en del af NATO og FN, og vi har i mange år støttet dansk deltagelse i fredsbevarende og fredsskabende aktioner.«

Jeres spareplan lægger op til, at forsvaret kun skal effektiviseres med 1,5 procent årligt som resten af den offentlige sektor. Hvorfor finder I det pludselig vigtigt med et stærkt forsvar?

»Danmarks forsvar skal gøre en forskel, og det koster. Det vil vi gerne bidrage til, og derfor lægger vi ikke op til store besparelser, der går ud over kvaliteten. Men vi vil af med ekstravagancen i forsvarsledelsen, og det frådseri, som får forsvaret til at bruge penge på at få udviklet nye fly, der ikke kan flyve. Skatteborgernes penge skal bruges med rettidig omhu.«

Hvad med Irak-krigen. Har I også ændret syn på den?

»Nej. Vi støtter ikke, at regeringen underlægger sig USA’s beslutninger, og krigene i både Irak og Afghanistan var fejlslagne. Men der er mange andre brændpunkter i verden, hvor danske soldater gør en forskel. FN’s fredsbevarende styrke i Dafur i Sudan er et eksempel.«

I har prædiket nedlæggelse af hjemmeværnet i tide og utide.

Er det sært, at vælgerne er trætte af politik, når alle – nu også SF – æn­drer politik efter, hvordan vinden lige blæser?

»Den præmis er forkert. Det er mange år siden, vi har foreslået forsvaret nedlagt, og det er videreudvikling af god venstreorienteret politik at omdanne hjemmeværnet og udnytte den eksisterende struktur til mere nutidige opgaver.«

SF vil kompromiser for at samle oppositionen. Hvor langt vil I gå for at få indflydelse?

»Det er helt afgørende, at radikale, Socialdemokraterne og SF bøjer sig mod hinanden. Der er mere, som samler os end skiller os. Vi må vise vælgerne, at der er et troværdigt alternativ til den nuværende regering, og SF kan ikke bestemme det hele. Alle må ændre signaler.«

Så I må sluge kameler?

»Jeg ved ikke, om vi har slugt kameler. Vi har de samme holdninger, men har ændret position. Vi er parate til kompromiser.«

Hvor har I ændret position?

»Vores fælles integrationspolitik med Socialdemokraterne er et af de mest offensive udspil nogensinde, og med vores nye spareplan gør vi op med det forfejlede billede af partiet som økonomisk uansvarligt. Hidtil har vi vist, hvordan verden kunne se ud, hvis vi havde flertal. Nu vil vi vise, hvad der faktisk kan gennemføres af et flertal allerede i næste valgperiode.

Er det en ambition om ministerbil, der får dig til at ofre arvesølvet?

»Vi ofrer ikke arvesølvet. Vi pudser det, og gør det mere up to date. Jeg fantaserer ikke om at sidde i en ministerbil. Målet er politiske forandringer til gavn for flest mulige vælgere, og det opnår man altså bedst, hvis man sidder i en regering.«