Akademikere snupper HK’eres arbejde

Af

Akademikere trænger ind på det traditionelle kontorarbejde, og HK’erne skal derfor være udfarende, hvis virksomhederne fortsat skal have brug for dem. Det viser en ny undersøgelse.

HK’erne kan godt komme i gang med at spidse albuerne til konkurrencen mod akademikerne om fremtidens kontorarbejde. Hvis ikke HK’erne formår at udvikle sig, vil akademikerne formentlig løbe med de mest interessante kontorjob, mens HK’erne først og fremmest må tage til takke med de kedelige rutinejob, som der oven i købet bliver færre af.

Det er hovedkonklusionen i en ny analyse, som Teknologisk Institut har foretaget for HK-afdelingerne og arbejdsmarkedsrådet i Storstrøms Amt. Analysen er baseret på interview med kontormedarbejdere og virksomhedsledere i Storstrøms Amt, men Teknologisk Institut mener, at tendensen er den samme over alt i landet. Og udviklingen forstærkes af, at akademikernes ledighed stiger i disse år. Derfor søger de i højere og højere grad mod de mest spændende kontorjob.

Sektionsleder Annemarie Holsbo fra Teknologisk Institut lægger imidlertid vægt på, at kontorpersonalet selv kan gøre en stor forskel for at imødegå den dystre udvikling.

»HK-gruppen bør lægge sig mere i selen både for at opkvalificere sig og for at gøre virksomhedslederne opmærksomme på, hvad de egentlig kan. Det handler også om at trække skuldrene tilbage og brystet frem og fortælle, hvad de er gode til,« siger Annemarie Holsbo.

I rapporten peger hun og hendes kolleger på, at det fremtidige arbejdsmarked ikke i samme grad som hidtil rummer plads til traditionelle kontorjob, hvor man først og fremmest løser opgaver, som andre har bedt en om at udføre. Det kan for eksempel være »klassiske« kontordiscipliner som brevskrivning, korrekturlæsning, arkivering og telefonbetjening. Disse opgaver vil fremover i kraft af den stigende brug af IT ofte blive varetaget af alle faggrupper, som tager sig af den administration, der er knyttet til deres opgaver.

Derfor skal HK’erne dels sørge for at have særlige kompetencer i forhold til IT, så de kan fungere som superbrugere og IT-rådgivere for resten af personalet, og dels sørge for at få en større faglighed i forhold til det, som virksomheden beskæftiger sig med.

En grunduddannelse inden for kontorarbejde vil i mange af fremtidens job ikke være tilstrækkelig, men kan være et godt udgangspunkt, hvis man bygger kurser og uddannelse ovenpå. Kontorpersonalet skal nemlig i fremtiden også have analytisk evne, evne til at kommunikere både mundtligt og skriftligt og være projektorienterede, hvis de skal kunne tage konkurrencen op med akademikerne om fremtidens kontorjob.