Advarsel mod venstredrejning

Af | @GitteRedder

LO skal stå på midten og ikke styres af »enkeltsagsfanatisme« og »populistisk sprog«. LO-formand Hans Jensen lægger i sin kongresberetning afstand til fagbevægelsens venstrefløj.

LO’s formand Hans Jensen tager med sin beretning til LO’s kongres i dag klart parti i den stående diskussion om fagbevægelsens politiske linje. Siden VK-regeringen kom til for knap to år siden, har diskussionen bølget frem og tilbage: Samarbejde eller benhård opposition.

LO-formanden gør nu klart, at LO skal føre en saglig linje, hvor resultaterne for medlemmerne er omdrejningspunktet. LO skal holde sig på den politiske midte og ikke søge mod venstrefløjen.

»Jeg kan lige så godt skære igennem fra starten af denne debat, og jeg synes faktisk, at der er brug for at klargøre situationen,« hedder det i Hans Jensens beretning: »LO bliver ikke eksperimentarium for yderligtgående politiske kræfter. LO vil gå efter de nødvendige kompromisser og resultater, hvis de tjener vores mål om bedre beskæftigelse og bedre forhold for lønmodtagerne i dette land. LO vender ikke tilbage i en gold opposition, som i 80’erne førte fagbevægelsen ind i det kolde mørke. LO bliver ikke styret af enkeltsagsfanatisme, hvor kun religion rækker højere.«

Under den borgerlige Schlüter-regering i 80’erne forsøgte Specialarbejderforbundet med alle midler og 180 millioner kroner at skabe en stemning i befolkningen, som kunne føre til regeringens fald. Det skete blandt andet med forudsigelser af, at Schlüters politik ville føre direkte til den »sociale massegrav« i Danmark.

»Der er nogen, der hævder, at blot vi hæver stemmen og taler et mere populistisk sprog, så bliver medlemmerne glade og kommer strømmende til os. Men sådan arbejder en moderne organisation ikke. Og jeg er sikker på, at medlemmerne forventer, at vi arbejder seriøst og konstruktivt for at få bedre vilkår for vores medlemmer,« siger Hans Jensen i sin tale i dag.

Han mener, at den resultatorienterede linje ligger helt i forlængelse af etableringen af Nyt LO, som blandt andet betød et nyt værdiggrundlag og et stop for den mangeårige økonomiske støtte til Socialdemokraterne.

»Vi er ikke kun ét parti, vores medlemmer stemmer ikke kun på ét parti. Derfor vil vi samarbejde med alle kræfter, der kan støtte vores ideer og projekter. For det er forudsætningen for, at vores troværdighed er i orden, når vi skal arbejde for vores medlemmers interesser,« siger LO-formanden.