Åbent hus i a-kassen

Af | @GitteRedder
| @JanBirkemose

Lager- og Handels a-kasse på Nørrebro udbetaler ikke blot penge, men sætter også en ære i at skaffe de ledige et nyt job.

åbent husDet er ingen skranker i Lager- og Handels a-kasse på Nørrebro i København. A-kassens omkring 6.000 medlemmer kommer ind fra gaden uden at bestille tid. Og i modsætning til et offentligt kontor er det almindeligt at være på fornavn med de ansatte i a-kassen, der hører under SiD.

»Vi har to kerneydelser. Den ene er at udbetale penge til de ledige medlemmer. Det skal helst ske til tiden og uden fejl og med respekt for reglerne. Og så er der alt det andet med at forsøge at skaffe de ledige et nyt arbejde og i det hele taget hjælpe dem,« fortæller den daglige leder af a-kassen, Søren Becher.

Ude ved skrivebordene har en kollega travlt med at forklare et medlem, der taler dårligt dansk, hvad de lange indviklede sætninger på en formular betyder. Et andet sted underviser en ansat telefonisk et medlem i, hvordan et skema til sygedagpenge  skal udfyldes.

»Ofte er det et temmelig stort chok for folk at miste deres arbejde. Derfor mener vi, at de har behov for en ordentlig behandling og et støttepunkt i deres nye tilværelse. Det støttepunkt vil vi gerne være,« siger Søren Becher.

Han forklarer, at kontakten til et nyt ledigt medlem ofte indledes med et møde på en time til halvanden, hvor a-kassen grundigt forklarer om de mange pligter og muligheder, ledige har.

»Det kan være helt overvældende for folk, at det skal være så kompliceret at få sine penge.  Og mange overraskes også over, at dagpengene kun er på 140.000 kroner om året. De har måske været vant til at tjene mere end 200.000, og så er det en temmelig dramatisk lønnedgang.«

»Vi kan jo ikke give dem mere, men vi hjælper dem gerne, hvis der er mulighed for at få supplerende hjælp andre steder fra. Men det bedste er at hjælpe dem hurtigst muligt tilbage til arbejdsmarkedet.«

Derfor har afdelingen oprettet en jobdatabase, hvor 140 tilknyttede virksomheder hurtigt kan finde den rette medarbejder.

»Vores fordel er, at vi både kender virksomhederne og vores medlemmer. Derfor kan vi hurtigere end arbejdsformidlingen parre de rigtige sammen,« siger Søren Becher.