A4 uvidende om medlemmernes dagligdag

Af Kaj Poulsen, formand for LO-Aalborg

I lederen i Ugebrevet A4 nr. 19 er der beskrevet en forunderlig konklusion på den situation, at det er et meget fleksibelt arbejdsmarked, vi har i Danmark i forhold til stort set resten af Europa, når det drejer sig om virksomhedernes mulighed for at justere arbejdsstyrken i forhold til ordreindgang, konjunkturer med mere.

Det har i mange år været en klar politisk og faglig prioritering, at det skulle være forholdsvis let for virksomhederne at foretage sådanne justeringer, idet det er et konkurrenceparameter, som kan gavne specielt danske eksportinteresser. For at der kunne være sammenhæng i denne erhvervsvenlighed og lønmodtagernes interesser har arbejdsløshedslovgivningen gjort denne politik mulig ved at sikre en forholdsvis høj dækning for tabt arbejdsfortjeneste i tilfælde af ledighed. Så langt så godt!

Men når der på lederplads i A4 beskrives i 2003, at denne erhvervsvenlighed fortsat kan gennemføres i Danmark med samme begrundelse, må man konstatere, at ugebrevet ikke har formået at følge med udviklingen på dagpengeområdet.

I LO-Aalborg får vi flere og flere markeringer af, at frygten for ledighed er stigende og har været det de seneste år, fordi dagpengeniveauet i forhold til lønindtægten er blevet betydeligt forringet igennem de seneste 10 år på grund af de årlige nedskæringer, som har fundet sted. I den periode er dagpengeniveauet beskåret, så den arbejdsløse nu får cirka 20.000 kroner mindre om året, uden at hverken LO eller forbundene har reageret.

Når A4 tilmed i samme artikel kan fortælle, at der er en dækning på op til 90 procent for lavindkomstgrupper, og at denne dækning betyder, at man ikke skal gå fra hus og hjem, fordi dagpengene giver en væsentlig kompensation, ja, så må man blive overrasket over den uvidenhed, der her lægges for dagen om vore medlemmers dagligdag.