A4 manipulerer

Af Torben Ellehammer

Det er efter min mening udtryk for en noget forældet tankegang kun at anse industriarbejdere som de, der kan blive nedslidte og arbejdstrætte, og at se på de højtuddannede og vellønnede som personer, der udnytter efterlønsordningen til at komme ud og spille golf. Man kan jo bare læse artiklen »Stress udstøder tusinder« i samme ugebrev (i sidste uge) for at se, hvilke grupper der trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet, før de er 65 år. Lederen hævder, at det i en tid med mangel på arbejdskraft er absurd, at akademikere og højere funktionærer frit kan trække sig tilbage til golfbanerne. Her er tale om et forsøg på en fordomsfuld mytedannelse, som ikke har hold i virkeligheden. Hvis A4 vil debattere efterlønsordningen, ville det være klædeligt, om man fra lederside i stedet for at manipulere fremkom med lidt mere saglige argumenter.