A4 drager forhastede konklusioner

Af finansminister Thor Pedersen, (V)

Ugebrevet A4, nr. 12, indeholdt et tema, som blandt andet sår tvivl om gældsnedbringelsen og stiller spørgsmålstegn ved 2010-planens realisme i lyset af den seneste beskæftigelsesudvikling. Begge synspunkter er forhastede.

Regeringens politik er uændret, at den offentlige gæld skal nedbringes tilstrækkeligt til at sikre en holdbar finanspolitik. Det kræver overskud på de offentlige finanser på 1,5-2,5 procent af bruttonationalproduktet i gennemsnit frem til 2010. Regeringens skattestop og forslag om lavere skat på arbejdsindkomst kan rummes inden for denne ramme, og vil ikke ske på bekostning af gældsnedbringelsen.

Det samlede råderum til service og skat er ikke ændret i forhold til den tidligere regerings 2010-plan. Men det er åbent lagt frem, at der er foretaget en omprioritering, som indebærer en lavere vækst i det offentlige forbrug i 2004 og 2005. Det betyder ikke, at den offentlige service reduceres. Der er fortsat plads til flere offentligt ansatte og en realvækst i den offentlige service per bruger i perioden 2003-2010.

De offentlige finanser i 2002 ser ud til at blive som forventet, og gælden er ligeledes faldet som forventet. Derfor er udgangspunktet for at nå målene ikke afgørende ændret, selv om nationalregnskabstallene mod forventning viser fald i beskæftigelsen siden 2000.

Det gælder på linje med den tidligere regerings 2010-plan, at det finanspolitiske råderum er betinget af, at der skabes rammer for en tilstrækkelig fremgang i beskæftigelsen. »Flere i arbejde« var første skridt, og regeringens forslag om lavere skat på arbejdsindkomst er det næste skridt. De følgende skridt vil sigte på bedre integration, hurtigere gennemløb i uddannelsessystemet og en styrkelse af incitamenter til at blive længere på arbejdsmarkedet.
Det er nyttigt, at økonomer og andre følger kritisk med i regeringens økonomiske politik. Derimod skal man undgå at drage forhastede konklusioner og dermed bidrage til, at debatten forlader det saglige spor til fordel for en hurtig overskrift.