A-kassernes borgfred er ophævet

Af | @JanBirkemose

Fremover kan a-kasserne under LO etablere sig som tværfaglige uden at bryde aftaler. SiD frygter uoverskuelige konsekvenser for fagligheden i organiseringen af medlemmerne.

En for alle og alle for en. Musketereden mellem a-kasserne under LO er nu ophævet, og de tidligere løfter mellem forbundene vil fremover højest betyde hævede øjenbryn, hvis en LO-kasse vil etablere sig som tværfaglig.

Borgfredsaftalen udløb ved nytår, og efter de stats-og teleansattes a-kasse, STA, allerede har brudt aftalen og FOA’a a-kasse, OAA, overvejer at gøre det samme, var der reelt intet at genforhandle om. Dermed er a-kasserne ikke forhindret i at slås om medlemmerne.

I SiD har man arbejdet hårdt for at holde fast i, at tværfagligheden, som blev mulig efter en lovændring i efteråret, ikke skulle vinde indpas i LO-familien. Leder af SiD’s a-kasse og formand for A-kassernes Samvirke, Morten Kaspersen, er derfor skuffet over, at aftalen nu er ophævet:
»Jeg håber ikke, at det vil betyde, at tværfagligheden breder sig i LO. Det er bedst, når de faglige overenskomstområder i et forbund hænger sammen med, at medlemmerne er organiseret i samme forbunds a-kasse.«

Han tør ikke spå om konsekvenserne, men frygter, at det vil skade fagbevægelsen voldsomt, hvis store forbund beslutter at omdanne deres a-kasser til tværfaglige.

»Hvis det sker, vil hele systemet bryde sammen, Og så har ministeren virkelig nået sit mål om at splitte a-kasserne og forbundenes meget vigtige faglige fællesskab. Hvis nogen i LO vil definere sig som tværfaglige, bærer de ved til at ødelægge systemet. Det vil få uoverskuelige konsekvenser,« siger Morten Kaspersen.